Bağ_Değ_Say İşlevi eğitimlerini içeren eğitim kategorileri

Göster
BAĞ_DEĞ_SAY işlevi sayı içeren hücre sayısını ve bağımsız değişkenler listesindeki sayıları sayar. İşlevin genel kullanımı =BAĞ_DEĞ_SAY(değer1,değer2;…) şeklindedir.
Real Time Web Analytics