TOPLAMA İşlevi

Excel'de gizli satırları toplama dahil etmemek için kullanılan TOPLAMA işlevi ve kullanımı
Real Time Web Analytics