Eğitimlerde yer alan konuları teşkil eder.
Şuna göre sırala :
Kamera Özelliği Kullanımı x 1

Excel'in yeni özelliklerinden birisi olan Kamera Özelliğinin kullanımını içeren eğitim videoları.

Kesmeleri Kullanmak x 1

Microsoft Word programında, kesme işleminin nasıl yapılacağını anlatan eğitim setleri ve ders videoları.

Göster Özelliği x 1

Word programında Göster özelliğinin kullanımını anlatan eğitim videoları

Mail Kullanımı x 18

Microsoft Outlook nasıl kullanılır, Outlook kullanım eğitimlerinin anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

Hücre Stilleri x 2

Excel de Stil oluşturma, Stilleri düzenleme ile ilgili eğitim videoları

Arama Seçenekleri x 1

Word'de arama yapmak konularını kapsayan videolu eğitim dersleri.

Yakınlaştırma Seçenekleri x 2

Excel, Word ve diğer programlarda sayfaları yakınlaştırmak için hangi özellikler kullanılır. Yakınlaştırma seçeneklerinin anlatıldığı eğitim videoları.

Hızlı Çözümleme x 2

Excel'in güzel bir özelliği olan Hızlı Çözümleme özelliğinin kullanımının anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

Hücreler ile çalışmak x 1

Excel'de Hücreler ile çalışma konularını kapsayan eğitim videoları

JQuery x 1

HTML dokümanların yönetiminde, animasyonlar, etkileşimli Web sayfaların hazırlanması JavaScript kütüphanesi eğitim videoları

DNS Ayarları x 1

Windows DNS ayarları nasıl yapılır. Windows 'da DNS ayarları nasıl yapılır.

Slicer İle Çalışmak x 2

Excel Pivot Tablo oluşturduğumuzda hızlı bir şekilde filtreleme yapmak için kullanılan Slicer kullanımın içeren eğitim setleri ve ders videoları.

VSEÇSAY İşlevi x 1

Excel'de VSEÇSAY işlevinin anlatımını içeren eğitim videoları

Kural Oluşturmak x 1

Outlook kullanırken daha düzenli bir mail yapısı için Kural oluşturmanın nasıl yapıldığın anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

Sütunlara Bölmek x 2

Word ve benzer programlarda seçtiğiniz alanları sütunlara bölmenin anlatıldığı konuları kapsayan eğitim setleri ve ders videoları.

Çalışma Kitabı x 1

Excel'de çalışma kitaplarının detayları ile ilgili konuların anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

Bölümİşlevi x 3

Excel formüllerinde, Bölüm işlevi nasıl kullanılır? Excel'de Bölüm işlevinin kullanımını anlatan videolu eğitim dersleri.

Özet Tablo Alanları x 5

Excel'de verileri hızlı bir şekilde raporlamak için Pivot Tablolar oluşturduğunuzda, Pivot Tablonuzun alanlarının özelliklerinin anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

İlkeşelenen İşlevi x 1

Excel işlevlerinden İlkeşlenen işlevini anlatan eğitim videoları

Etkileyen Değerler x 1

Excel'de Etkileyen değerleri bulmayı içeren eğitim ders videoları

Dosya Özellikleri x 4

Windows dosya özelliklerinin anlatımları, Dosya Özellikleri nasıl kullanılır. Dosya özellikleri nasıl öğrenilir.

Genel Toplamlar x 1

Excel'de Özet Tablo'larda Genel toplamları bulmayı anlatan eğitim videoları

Çokeğermak İşlevi x 3

Çokeğermak işlevinin kullanımı. Çokeğermak işlevi videoları, çokeğermak nasıl kullanılır. Çok şarta bağlı maksimum bulmak nasıl yapılır

Tek İşlevi kullanımı x 1

Excel'de bir sayının tek sayı mı? çift sayı mı? olduğunu test etmek amacıyla kullanılan Tekmi işlevinin kullanımının anlatıldığı eğitim setleri ve dersleri

Eş Anlamlılar x 1

Word'de Eş Anlamlılar ile çalışmayı anlatan eğitim videoları

Yazım Hataları x 1

Word ve benzer programları kullanırken, yazım hataları nasıl düzeltilir. Yazım hatalarının düzeltilmesi ile ilgili konuların anlatıldığı eğitim setleri ve eğitim videoları.

Zaman İşlevi Kullanımı x 2

Excel'de Zaman hesabı nasıl yapılır? Excel'de Zaman hesaplamasını içeren videolu eğitim dersleri

Baskı Önizleme x 1

Excel ve diğer programlarda Baskı önizleme kullanımını anlatan konuları kapsayan eğitim setleri ve ders videoları

Pareto Grafikleri x 1

Excel de Grafik oluşturma, Excel de grafik çizme nasıl yapılır. Excel'de Pareto grafikleri oluşturmayı anlatan eğitim videoları.

Lower İşlevi x 1

Excel'de Büyükharf işlevinin İngilizcesi olan LOWER fonksiyonunun kullanımını içeren eğitim videoları

Cordova Kütüphanesi x 8

Cross platform mobil geliştirme araçları içerisinde pek çok teknoloji yaklaşımı bulunan CORDOVA konusunu içeren eğitim videoları

Tamamlandı Olarak İşaretlemek x 1

Excel'de bir dosya üzerinde çalışmanızı tamamladığınızda, Tamamlandı olarak işaretleyebilirsiniz. Tamamlandı olarak işaretleme konularının anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

Bölüm Ekleme x 2

Word'de Bölüm sonu nasıl eklenir. Word'de Bölüm sonu ekleme konularını kapayan videolu eğitim dersleri.

Kenarlıklar ile Çalışmak x 3

Excel, Word programlarında kenarlıklar ile çalışma konularını kapsayan eğitim setleri ve ders eğitim videoları.

SERİAY İşlevi x 3

Excel'de bir tarihin belirlediğimiz ay kadar sonraki son gününü bulmak için kullanılan Seriay işlevinin kullanımını kapsayan eğitim setleri ve ders videoları

Senaryolar Oluşturmak x 4

Excel'de oluşturduğumuz tablolardaki farklı seçenekleri görmek için kullanılan Senaryo Yöneticisi özelliğinin kullanımını içeren eğitim setleri ve ders videoları