Eğitimlerde yer alan konuları teşkil eder.
Şuna göre sırala :
Veri Çubukları ile çalışma x 6

Excel Koşullu Biçimlendirmeleri kullanırken Veri Çubuklarını hücre içinde nasıl kullanırsınız. Excel'in Veri çubuklarını satış raporlarında kullanma. Veri çubuklarını kapsayan Excel eğitim videoları

InDesign CC kullanımı x 1

InDesign CC kullanımını anlatan eğitim videoları

YUVARLA İşlevi x 1

Excel'de Yuvarla işlevini anlatan eğitim videoları. Excel Yuvarla işlevi nasıl kullanılır?

Renk Ölçekleri x 2

Excel'de Koşullu Biçimlendirmelerin Renk Özelliklerini kapsayan Excel eğitim videoları

Combobox Kullanılımı x 1

Excel Combobox kullanımlarını içeren videolu eğitim dersleri.

Listbox kullanımı x 1

Excel programlama, VBA kullanımında Listbox kullanımlarını içeren videolu eğitim dersleri.

Hücre Kilitleme x 4

Excel'de belirli hücreleri kilitlemek, değiştirilmesini engellemek için yapmanız gereken konuları kapsayan eğitim setleri ve ders videoları

Romen İşlevi x 1

Excel'de Romen işlevinin kullanımını kapsayan eğitim videoları.

YADA İşlevi x 1

Excel Yada işlevi kullanımı. YADA işlevi nasıl ve nerede kullanılır?

Harita Üzerinde Dashboard x 10

Harita üzerinde Dashboard raporlar oluşturmak için bilmeniz gerekenler.

Prezi Dersleri x 21

Prezi kullanarak hareketli sunumlar oluşturmak için bilmeniz gereken konuları anlatan video eğitimler.

Access x 31

Microsoft Access programının kullanımı nasıldır, Access ile neler yapılabilir, Excel-Access Bağlantısı nasıl yapılır ve kullanılır. Access programının kullanımını anlatan eğitim videoları.

Median İşlevi x 2

Excel'de Ortanca değerinin İngilizcesi olan Median İşlevinin kullanımını anlatan eğitim videoları. Ortanca değeri bulmak için kullanılan Median İşlevinin anlatım dersleri.

Geliştirici Sekmesi x 36

Excel'de Geliştirici sekmesi kullanımı nasıldır. Geliştirici sekmesi üzerindeki düğmelerin kullanımını içeren eğitimler.

Boş Hücreleri Seçmek x 3

Excel'de Boş hücreleri seçme yöntemlerinin anlatıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

Ana_Para_Ödemesi İşlevi x 1

Excel'de Kredi hesplamada Ana para ödemeleri nasıl yapılır? Ana para ödemesi hesaplama konuları kapsayan eğitim videoları.

Sipariş Formu x 1

Excel'de Sipariş Formu örnekleri

GD İşlevi x 1

Excel'de yatırımın gelecekteki değerini sabit bir faiz oranına göre hesaplayan GD işlevi eğitim videoları.

Faiz Tutarı İşlevi x 1

Excel'de Faiz tutarını hesaplamak için kullanılan Faiz Tutarı İşlevinin anlatımını kapsayan eğitim videoları.

Excel Eklentisi oluşturma x 1

Excel'de eklenti oluşturma konularını kapsayan eğitim videoları.

Google Formlar x 23

Google Formları kullanarak anketler oluşturmak için bilmeniz gereken ders eğitim videoları

Nsat İşlevi x 1

Excel'de sayıların tamsayı kısımlarını almak için kullanılan NSAT işlevi ders eğitim videoları

İç İçe Döngü Oluşmak x 1

Excel programlama, VBA ekranlarında kodlar yazarken iç içe döngüler nasıl oluşturulur. İç İçe döngü oluşturma eğitimleri

Saat İşlevi x 1

Excel'de Saat işlevinin kullanıldığı eğitim setleri ve ders videoları.

UserForm x 21

Excel Programlama yaparken UserForm oluşturma, Userform üzerindeki verileri kaydetme gibi işlemleri nasıl yaparsınız. Excel UserForm konularını içeren eğitim videoları.

Fiyat Endeksi x 1

Excel'de fiyat güncelleme yapmak, Eskalasyon katsayısı uygulama konularını kapsayan eğitim setleri ve ders videoları.

Tekmi İşlevi x 1

Excel'de Tekmi formülünün kullanımı, Excel formüllerinin kullanımı, tekmi işlevi nasıl kullanılır

Çiftmi işlevi x 1

Excel'de bir sayının tek sayı mı? çift sayı mı? olduğunu öğrenmek için kullandığımız Çiftmi işlevinin kullanımını anlatan eğitim videoları.

Benzersiz İşlevi x 1

Excel'de Benzersiz işlevinin kullanımı. Bir aralıktaki değerlerin Benzersiz olarak ayrı bir alana alınmasını sağlayan Benzersiz işlevinin kullanım detayları.

Sırala İşlevi x 1

Excel'de Sırala işlevinin kullanımı, Excel Sırala işlevinin anlatımı ve kullanımı nasıldır.

METİNBİRLEŞTİR İşlevi x 3

Excel'in yeni işlevi olan MetinBirleştir işlevinin kullanımı, Hücre içindeki değeleri birleştirmek için kullanılan MetinBirleştir işlevi anlatımı

Pivot Tablo Sihirbazı x 1

Pivot Tablo Sihirbazı kullanımını içeren eğitim setleri ve ders videoları

Filtre İşlevi x 1

Excel'de Filtre oklarını kullanmadan, filtreleme yapmak için kullanılan Filtre işlevinin kullanımı.

Gülümseyen simgeler x 1

Excel'de Gülümseyen Simgeleri nasıl kullanabilirsiniz? Gülümseyen Simgeleri Excel'de kullanmak

Satır Ekleme x 2

Excel'de Satır Ekleme nasıl yapılır? Satır Ekleme Excel'de nasıl yapılır?

Sayfa Düzeni ile çalışmak x 2

Excel'de Sayfa Düzeni sekmesindeki seçenekler ile çalışmak