Eğer formülü kuşkusuzki Excel'in en çok kullanılan formüllerinden birisidir.

Şarta bağlı hesaplamalarda kullanılan Eğer formülünü üç farklı şekilde kullanabilirsiniz. Bunlar:

- Tek şarta bağlı hesaplama yapmak

- Aynı sütunda birden fazla şarta bağlı hesaplamalar yapmak 

- Farklı sütunlarda bulunan değerlere göre hesaplamalar yapmak. 

Excel'de tek şarta bağlı hesaplama yapmak için Eğer işlevini tek parametre ile kullanabilirsiniz. 

Bknz:Excel'de Eğer İşlevinin Kullanım Eğitim Videosu

Aynı sütunda birden fazla şarta bağlı hesaplama yapmak için Eğer işlevini İç içe Eğer işlevini kullanmanız gerekir. 

Bknz: Excel'de İç İçe Eğer Kullanma Eğitim Videosu

Farklı sütunlarda şarta bağlı hesaplamalar yapmak isterseniz, Eğer işlevini VE veya YADA işlevi gibi işlevler ile birlikte kullanmanız gerekir. 

Bknz: Excel'de Eğer ve VE işlevlerini birlikte kullanma eğitim videosu

Eğer formülü ile ilgili tüm videolara vidoport.com üzerindeki İşlevler ve İşlevlerin Ortak kullanımları Excel eğitim videolarından ulaşabilirsiniz. 

Real Time Web Analytics