Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile İlgili Bütün Ayrıntılar

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile İlgili Bütün Ayrıntılar
23 Eylül, 2022 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile İlgili Bütün Ayrıntılar

BOBI FRS Eğitim Setimiz Yayında

Uzman Eğitmenlerimizden SMMM Yiğit BÜYÜKYILMAZ tarafından hazırlanan BOBİ FRS ile ilgili bütün ayrıntılarını öğreneceğiniz bir eğitim seni bekliyor. 

BOBI FRS Eğitim Setimiz İle Öğrenecekleriniz

* Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal raporlamayı öğreneceksiniz

* Finansal tabloların BOBİ FRS ye göre nasıl düzenleneceğini öğreneceksiniz.

* Stok işlemlerinin BOBİ FRS ye göre nasıl düzenleneceğini öğreneceksiniz.

* Hasılat işlemlerinin BOBİ FRS ye göre nasıl düzenleneceğini öğreneceksiniz.

Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), bağımsız denetime tâbi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin uygulayacakları finansal raporlama çerçevesidir. 

BOBI FRS Eğitim Setimizin Konu Başlıklarına Bakacak Olursak

Kavramsal Çerçeve Ve Finansal Tablolar İle İlgili Ayrıntılar

Faydalı Finansal Bilginin Özellikleri İle İlgili Ayrıntılar

Genel Finansal Raporlama İlkeleri İle İlgili Ayrıntılar

Finansal Tablolarda Yer Verilmesi Gereken Bilgiler İle İlgili Ayrıntılar

Finansal Durum Tablosu(Bilanço) İle İlgili Ayrıntılar

Finansal Durum Tablosunun (Bilanço) Sunumu İle İlgili Ayrıntılar

Kar-Zarar Tablosu (Gelir Tablosu) Sunumu İle İlgili Ayrıntılar

Öz Kaynak Değişim Tablosu İle İlgili Ayrıntılar

Nakit Akış Tablosu İle İlgili Ayrıntılar

Nakit Akış Tablosu 2 İle İlgili Ayrıntılar

Muhasebe Politikaları, Tahminler Ve Yanlışlıklar İle İlgili Ayrıntılar

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar İle İlgili Ayrıntılar

Hasılat İle İlgili Ayrıntılar

Stoklar İle İlgili Ayrıntılar

Tarımsal Faaliyetler İle İlgili Ayrıntılar

Maden Kaynaklarının Aranması Ve Değerlendirilmesi İle İlgili Ayrıntılar

Finansal Araçlar Ve Öz Kaynaklar İle İlgili Ayrıntılar

İştiraklerdeki Yatırımlar İle İlgili Ayrıntılar

Müşterek Girişimlerdeki Yatırımlar İle İlgili Ayrıntılar

Maddi Duran Varlıklar İle İlgili Ayrıntılar

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller İle İlgili Ayrıntılar

Maddi Olmayan Duran Varlıklar İle İlgili Ayrıntılar

Kiralamalar

Devlet Teşvikleri

Borçlanma Maliyetleri

Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler Ve Şarta Bağlı Varlıklar

İş Birleşmeleri

Konsolide Finansal Tablolar

Gelir Üzerinden Alınan Vergiler

Ara Dönem Finansal Raporlama

Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama

Dipnotlar

konularını kapsamaktadır.

 

En Başa Dön