Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme, www.vidoport.com sitesinin sahibi ve işletmecisi Vidoport Online Bilişim Eğitim Hizmetleri LTD. ŞTİ. “Vidoport” ile www.vidoport.com(“Vidoport”) internet sitesine üye olan internet kullanıcısı (“üye”) arasında düzenlenmiş, elektronik ortamda üye tarafından onaylanması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.

Her Vidoport üyesi, elektronik ortamda akdetmiş olduğu işbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) hükümlerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.

2. Sözleşmenin Konusu

İşbu sözleşmenin konusu, www.vidoport.com internet sitesinde sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

3. Hak ve Yükümlülükler

3.1. Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri

Üye, üyeliği süresince, sitenin hizmetlerinden faydalanırken ve sitedeki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, sitenin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşme ile belirlenen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

Siteye üye olabilmek için, işbu sözleşme hükümleri uyarınca kullanıcının üyeliğinin daha önceden iptal edilmemiş olması gerekmektedir. Üyeliği daha önce iptal edilmiş kişilerin üyelik kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları ve işbu sözleşmeyi onaylamaları, üyelik sonucunu doğurmayacaktır.

Üye, Vidoport'nun yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde sisteme bırakmış olduğu üyelik ve kişisel bilgilerin talep edilmesi halinde üyelere ait kişisel/gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Vidoport'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

Üye, eğitim setlerinde bulunan örnek dosyaları, öğrenme amaçlı olarak kullanmak dışında hiçbir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, ücretli veya ücretsiz dağıtamaz ve başka web sitelerinde yayınlayamaz ya da paylaşamaz. Ayrıca her ne sebeple olursa olsun üye, Vidoport'da yer alan hiçbir videoyu bilgisayarına indiremez.

Üyelerin, site aracılığıyla Vidoport tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (kullanıcı ismi, şifre v.b) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen üyelerin sorumluluğundadır. Üyelerin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı üyelerin ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan Vidoport'nun doğrudan veya dolaylı herhangi bir sorumluluğu yoktur.

Vidoport Kullanıcı Sistemi

• Her Vidoport kullanıcısı, “e-posta adresi” ile “şifre”ye sahip olur.

• “e-posta adresleri” her üyeye özeldir ve aynı “e-posta adresi” farklı üyeler tarafından kullanılamaz.

• Her kullanıcının Vidoport üyeliği gerektiren sistemlere bağlanabilmesi için kayıtlı e-posta adresi ile şifresini girmesi gereklidir. Bu işlem Vidoport sistemine giriş yapmak şeklinde tanımlanmıştır.

• “Şifre” sadece ilgili kullanıcının bilgisi dâhilindedir. Kullanıcı şifresi unutulduğu takdirde Vidoport, talep üzerine kullanıcının Vidoport sisteminde kayıtlı e-posta adresine yeni şifre oluşturabilmek için bir bağlantı gönderecektir. Şifre'nin belirlenmesi ve korunması tamamıyla kullanıcının kendi sorumluluğundadır ve Vidoport şifre kullanımından doğacak problemlerden veya oluşabilecek zararlardan kesinlikle sorumlu değildir.

• Vidoport, üyelerini Vidoport ve Vidoport sistemi dahilindeki yeni hizmet veya projelerden e-posta yolu ile haberdar edebilecektir. Ayrıca Vidoport üyelerine sosyal medya kanalları dahil olmak üzere üyelerin Vidoport sistemi ile paylaştıkları her türlü iletişim kanalı üzerinden ulaşabilir ve çeşitli promosyon, kampanya ve benzer bilgileri paylaşabilecektir.

• Vidoport sisteminin kullanılması ile oluşacak data ve verilerin tüm fikri haklarına sahiptir. Vidoport, söz konusu bilgilerle kullanıcı üyelik bilgilerini açıklamadan demografik bilgiler içeren raporlar düzenleyebilir veya bu tarz bilgileri veya raporları kendisi kullanabilir ve bu rapor ve/veya istatistikleri iş ortakları ile üçüncü kişilerle bedelli veya bedelsiz paylaşabilir.

Üyeler, Vidoport'nun yazılı onayı olmadan işbu sözleşmeyi veya bu sözleşmenin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, üye bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyelik üyenin kendisinden başka kişilerin kullanımına açılamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Vidoport doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Üyeliğini başkasına kullandırttığı veya devrettiği tespit edilen üyenin üyeliği iptal edilir.

Her üye, Vidoport ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Vidoport’un ve 3. Şahısların doğrudan ve/veya dolaylı olarak zararına yol açacak eylemlerde bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Üyelerin işbu sözleşme hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri site üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Vidoport doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.2. Vidoport'nun Hak ve Yükümlülükleri

Vidoport, sitede sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Vidoport bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. Üyeler, Vidoport'nun talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Vidoport tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde bizzat Vidoport tarafından yapabilir. Vidoport tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, üyeler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyelerin kendilerine aittir.

Site ve videolar üzerindeki yönlendirmeler (link, banner, tavsiye) vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Vidoport'un herhangi bir sorumluluğu yoktur. Başka sitelere yönlendirme yapılması Vidoport’nun yönlendirme yapılan sitelerin içeriğini Kabul ettiği anlamına gelmemektedir.

Vidoport, sitede yer alan üye bilgilerini, güvenlik, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir; bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

Üyenin, üyelik kayıt prosedürleri sırasında verdiği bilgiler, sitenin reklamının yapılması ve pazarlanması amacıyla kullanılabilir. Bilgilerinin kullanılmasını istemeyen üyeler, bu taleplerini info@vidoport.com adresine e-posta göndererek bildirdiği takdirde bilgileri reklam ve pazarlama alanında kullanılmaz.

Teknik sorunlardan kaynaklı "Site"nin yayınlarında kesintiler olabilir. Bu kesintilerden dolayı yaşanan iletişim ve "Site"ye ulaşmaya dair ilişkin kesintilerde "Üye"nin yaşayacağı sorunlardan "Vidoport" sorumlu tutulamaz.

4. Özel üyelik

Vidoport, sitede standart üyelik dışında, belirli bir ücret karşılığında satın alınan ve standart üyelerden daha fazla haklara sahip olunan özel üyelik hizmetini de sağlamaktadır. Özel üyeliğin ücreti tahsil edilirken "Üye"nin verdiği bilgiler doğru kabul edilir. Bankalarda doğacak anlaşmazlıklardan "Vidoport" sorumlu değildir.

Özel Üyeler işbu sözleşmenin 3.1 maddesinde belirtilen tüm yükümlülüklere sahiptir. "Vidoport" özel üyelik satın alan her "Üye" için tahsil edilen ücret karşılığında fatura keser ve üyenin posta adresine gönderir. Fatura ulaşmadığı takdirde üye, info@vidoport.com adresine posta adresini göndererek adına kesilmiş faturaların adresine gönderilmesini talep edebilir.

5. Özel Üyelik İptali

Özel Üyeler, üye oldukları tarihten itibaren 1 hafta içerisinde mazeret bildirmeksizin üyeliğinin iptalini isteyebilir. Üyelik iptali yapıldığı takdirde Vidoport Özel Üyenin ödemiş olduğu tutarı iade edecek ve Özel Üyeliği iptal edecektir. 1 haftadan fazla süre geçtikten sonra istenilen üyelik iptal işlemleri için kullanılan üyelik süresine ait bedel, toplam bedelden düşülerek Vidoport'a iade faturası kesilmelidir. İade faturası Vidoport'ya ulaştıktan sonra 1 hafta işleminde iade bedeli Özel Üyenin karına yüklenir veya belirttiği hesabına aktarılır.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

"Site"de yayınlanan her türlü görüntü, yazı, fotoğraf ve diğer materyal "Vidoport"nun izni olmadan diğer internet sitelerinde ve gazete, televizyon, radyo, dergi gibi konvansiyonel mecralarda yayınlanamaz.

Sitenin (içerik, örnek dosyalar, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Vidoport'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalar) Vidoport'a aittir ve/veya Vidoport tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üyeler, siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Vidoport'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Vidoport'un hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez, aksi takdirde lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vidoport'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. Üyeler Vidoport'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

Vidoport'un; siteden sağlanan hizmetleri, sitede yer alan bilgileri ve Vidoport'un fikri mülkiyet haklarına tabi çalışmaları, Vidoport ticari markaları, sitenin ticari görünümü veya site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hak, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

7. Sözleşme Değişiklikleri

Vidoport, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu sözleşmeyi uygun göreceği herhangi bir zamanda sitede ilan ederek değiştirebilir. İşbu sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu sözleşme, üyelerin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

8. Mucbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Vidoport işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Vidoport için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Vidoport'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Vidoport'nun gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

9. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu sözleşme dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10. Sözleşmenin Feshi

İşbu sözleşme üyenin üyeliği iptal edilinceye kadar yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, üyenin üyelik süresinin dolması geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

Vidoport, üyelerin işbu sözleşmede belirtilen hükümleri ve site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve üyeler fesih sebebiyle Vidoport'nun uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır.

Kullanıcı Aydınlatma Metni

Vidoport'a hoşgeldiniz! Bu web sitesi ("Site")vidoport Online Eğitim LTD. ŞTİ'ye ("Şirket") aittir

Bu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme Metni ("Bilgilendirme Metni"), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla faaliyet gösteren ve Akkonak Mah. 1658 sok. No:50 Kat:2 Daire:6 Merkezefendi Denizli adresinde kayıtlı adresi bulunan Şirket tarafından aşağıdaki konularda bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır:

• Şirket'in Site aracılığıyla ya da Site üzerindeki hizmetlerin kullanıcılara sunulması amacıyla ne tür kişisel veriler topladığı, toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve kişisel verilerin hangi amaçla işlediği,

• Bu kişisel verilerin nasıl kullanıldığı,

• Şirket'in Site üzerindeki faaliyetler kapsamında kişisel verilerinizi kimlerle ve hangi amaçlarla paylaşabileceği,

• Şirket'in Site üzerindeki faaliyetler kapsamında işlediği kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızın neler olduğu ve bu hakları nasıl kullanabileceğiniz ve

• Her türlü taleplerinize dair tarafımızla iletişim imkânlarınızın açıklanması

A. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER, İŞLEME AMAÇLARI VE VERİ İŞLEMENİN HUKUKİ SEBEPLERİ

vidoport.com kullanıcıları ya da ziyaretçilerimiz olarak Site'ye üye olduğunuzda ya da Site'yi ziyaret ettiğinizde bizimle kişisel verilerinizi paylaşırsınız. Kişisel verileriniz kısmen veya tamamen otomatik yollarla toplanabilmektedir.

Aşağıda belirtilen kişisel verilerinizi, tabloda yer alan amaçlarla ve hukuki sebeplerle işlemekteyiz;

İlgili Kişiler İşlenen Kişisel Veriler Verilerin İşlenme Amacı Hukuki Sebep
Vidoport.com Kullanıcıları Ad, Soyadı Tanıtım Amaçlı İletişime Geçilmesi TKVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Ad, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adres, E-Posta Adresi Üyelik Ödemelerine İlişkin Fatura Düzenlenmesi, Kitap Kargo Gönderimleri
  • KVKK Madde 5 (2) (c) uyarınca; Sözleşmenin kurulması ve ifası için taraflarının kişisel verilerinin işlenmesinin gerekli olması
  • KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
Telefon Numarası, E- Posta Adresi Vidoport İçeriklerinin Kullanımına İlişkin İletişime Geçilmesi KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Site Gezinti Tercihleri Vidoport.com Üzerinde Benzer Videoların Önerilmesi KVKK Madde 5 (1) uyarınca; açık rızanıza dayanarak
Ziyaretçiler IP Adresi ve Portu Kanundan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
  • KVKK Madde 5 (2) (ç) uyarınca; Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  • KVKK Madde 5 (2) (a) uyarınca; veri işlemenin kanunlarda açıkça ön görülmesi görülmesi
  • KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Site'nin Güvenliğinin Sağlanması

B. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI VE ALICI GRUPLAR

Kişisel verilerinizi, aşağıda yer alan amaçlara dayalı olarak aşağıdaki alıcı gruplarıyla paylaşabilmekteyiz:

Aktarılan Kişisel Veriler Verilerin Aktarım Amacı Alıcı Grupları Hukuki Sebep
Adı, Soyadı, T.C. Kimlik Numarası, Adres, Telefon Numarası, E-Posta Adresi, Site Gezinti Tercihleri, IP Adresi ve Portu Sunucu Hizmetinin Alınması Veri Merkezi Hizmeti Sağlayıcı KVKK Madde 5 (2) (f) uyarınca; veri sorumlusunun meşru menfaati uyarınca veri işlemenin zorunlu olması
Adı, Soyadı, Telefon Numarası, E-Posta Adresi Kullanıcılar ile Bülten, Duyuru ve Bilgilendirmelerin Paylaşılması E-Posta Gönderim Hizmet Sağlayıcı

Yukarıda anılanlara ek olarak, kişisel verileriniz düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve sair resmi kurumlar ile kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara aktarılabilecektir.

C. ÜÇÜNCÜ PARTİ SİTELERİ VE HİZMETLERİ

Site'de yer alan ya da Site'de bağlantısı olan ya da sizlerle ilişkimiz uyarınca verilerinizi toplayan, üçüncü partiler tarafından işletilen site ve web mülkiyetleri (her çeşit uygulamalar dahil olmak üzere, ancak bunlarla sınırlı olmaksızın) dahil olmak üzere, üçüncü partilerin gizlilik, bilgi ve diğer uygulamaları, işbu Bilgilendirme Metni kapsamında değildir ve bu uygulamalardan dolayı sorumlu tutulamayız. Söz konusu site veya mülklerin bu Site'de yer alması ya da bağlantısının olması, Şirket'in bağlantı sağladığı içerikleri onayladığı ya da sizlerin bağlantılarda yer alan içeriğe ulaşmasını amaçladığı anlamına gelmemektedir. Bu doğrultuda, Şirket, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Kanunu'nun 4.maddesinin 2.fıkrası uyarınca, söz konusu bağlantıların içerdiği bilgilerin doğruluğunu garanti etmemektedir.

D. GÜVENLİK

Kontrolümüz altındaki kişisel bilgilerin korunması için gerekli olan, organizasyonel, teknik ve idari önlemleri alıyoruz. Eğer bizimle olan ilişkinizin artık güvenli olmadığına dair bir inancınız söz konusu ise (örneğin bizimle paylaştığınız herhangi bir verinin güvenliğinin ihlal edildiğini düşünüyorsanız), lütfen aşağıdaki " Tercihleriniz ve Sahip Olduğunuz Haklar " bölümünde belirtildiği şekilde, sorunla ile ilgili olarak hemen bizi bilgilendirin.

E. ÇEREZLER

Kullanıcılarımızın Site üzerinde izlediği videoları belirlemek ve kendilerine tercihlerine uygun içerikler önermek amacıyla, çerezler aracılığı ile gezinti tercihlerini toplayabiliriz. Çerezleri nasıl ele aldığımız ve çerezlere ilişkin tercihlerinizi nasıl kullanabileceğiniz konusundaki yönlendirmeler için lütfen Çerez Politikamızı inceleyiniz.

F. TERCİHLERİNİZ VE SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR

Bu Site üzerinde paylaştığınız bilgilerin doğru olması ve güncel bir şekilde muhafaza edilmesi; KVKK uyarınca kişisel veriler üzerinde sahip olduğunuz hakları kullanabilmeniz ve ilgili diğer mevzuat açısından önemli olup yanlış bilgi verilmesinden doğacak sorumlulukların size ait olacağını hatırlatmak isteriz.

Kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuat kapsamında, KVKK Madde 11 uyarınca sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" uyarınca;

i. Yazılı olarak Akkonak Mah. 1658 sk. No:50 MErkezefendi / Denizli adresine,

ii. info@vidoport.com adresine daha önce Şirket'e bildirdiğiniz ve Şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizden elektronik posta yoluyla veya

iii. kayıtlı elektronik posta adresine kayıtlı elektronik posta yoluyla müracaat edebilirsiniz.

Başvurunuzun ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.

G. BİLGİLENDİRME METNİ'NİN GÜNCELLENMESİ

Bu Bilgilendirme Metni'nde değişiklik yapabiliriz. Bilgilendirme Metni'nin en son ne zaman gözden geçirildiğini görmek için, bu sayfanın üzerindeki, "SON GÜNCELLEME TARİHİ"ne bakınız. Bu Bilgilendirme Metni'ndeki herhangi bir değişiklik, revize edilmiş Bilgilendirme Metni Site'de yayınlandığında yürürlüğe girer.

En Başa Dön