Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel'de Grafiklerin Eksenleri ve Başlıkları ile Veri Görselleştirme

Excel'de Grafiklerin Eksenleri ve Başlıkları ile Veri Görselleştirme
31 Ocak, 2024 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel'de Grafiklerin Eksenleri ve Başlıkları ile Veri Görselleştirme

Grafiklerin Eksenleri ve Başlıkları ile Excel'de Veri Görselleştirmeyi Öğrenin

Bu blog yazısı, Microsoft Excel kullanıcılarına grafiklerin ekseni ve başlıkları nasıl kullanacaklarını ve veri görselleştirmede nasıl daha etkili olabileceklerini açıklayan bir kılavuz sunar.

Grafiklerin Eksenleri: Verileri Anlamak İçin Kılavuz

Excel'de yüzde değişim hesaplaması, veriler arasındaki oransal değişiklikleri belirlemenin temel bir yoludur ve birçok farklı alanda önemli bir analitik araçtır. Bu hesaplama, zaman içindeki değişiklikleri, farklı kategoriler veya gruplar arasındaki farkları ve hedeflere ulaşma derecesini ölçmek için kullanılabilir. Yüzde değişimin önemi, özellikle aşağıdaki alanlarda belirgindir:

1. Finansal Analiz

 • Yatırım Getirisi: Yatırımların performansını değerlendirirken yüzde değişim, yatırımın zaman içindeki değer artışını veya azalışını gösterir.
 • Bütçe Karşılaştırmaları: Gerçekleşen harcamaların bütçelenen miktarlara göre yüzde farkını hesaplamak, mali disiplin ve kontrol açısından önemlidir.
 • Karlılık Analizi: Şirketlerin satışlarında, maliyetlerinde ve net karlarında meydana gelen yüzde değişiklikler, işletmenin performansını anlamada kritik rol oynar.

2. Pazarlama ve Satış Analizi

 • Satış Performansı: Farklı dönemlerdeki satış hacminin yüzde olarak değişimi, pazarlama stratejilerinin ve kampanyaların etkinliğini değerlendirmede kullanılır.
 • Pazar Payı Değişimleri: Pazar payındaki yüzde değişiklikler, rekabetçi dinamikleri ve pazar pozisyonunu anlamada önemlidir.

3. Operasyonel Verimlilik

 • Üretim ve Verimlilik: Üretim miktarlarındaki ve iş süreçlerindeki yüzde değişiklikler, operasyonel verimliliğin ve süreç iyileştirmelerinin takibinde esastır.
 • Stok Değişimleri: Stok seviyelerindeki yüzde değişiklikler, envanter yönetiminin etkinliğini ve talep tahminlerinin doğruluğunu gösterir.

4. İnsan Kaynakları

 • İşe Alım ve Terk Oranları: Bir organizasyonun büyüme hızını ve personel devir hızını yüzde değişimlerle analiz etmek, insan kaynakları stratejilerinin etkinliğine dair içgörüler sunar.

5. Eğitim ve Performans Değerlendirme

 • Eğitim Sonuçları: Eğitim programlarının öncesi ve sonrasındaki performans değişiklikleri, öğrenme etkinliğini ve eğitimin katma değerini ölçmede kullanılır.

Excel'de grafikler, verilerin görsel temsili için kullanılır ve bu temsillerde eksenler, grafikteki verilerin nasıl organize edildiğini ve sunulduğunu belirler. Eksenlerin amacı, verileri anlaşılır, okunabilir ve yorumlanabilir hale getirmektir. Grafiklerde genellikle iki ana eksen bulunur: yatay (X) eksen ve dikey (Y) eksen. Bazı grafik türlerinde, üçüncü bir eksen olarak derinlik (Z) ekseni de kullanılabilir. Eksenlerin temel amaçları şunlardır:

1. Veri Yönü ve Ölçeği Belirleme

 • Yatay (X) Ekseni: Genellikle bağımsız değişkenin (örneğin, zaman, kategoriler) yer aldığı eksendir. X ekseni, grafikteki verilerin yatay dağılımını gösterir ve genellikle kategorik veriler veya zaman serisi verileri için kullanılır.
 • Dikey (Y) Ekseni: Bağımlı değişkenin (örneğin, miktar, yüzde) yer aldığı eksendir. Y ekseni, grafikteki verilerin dikey dağılımını ve büyüklüğünü gösterir, ve genellikle nicel verilerin gösterimi için kullanılır.

2. Ölçeklendirme ve Aralık Tanımlama

Eksenler, verilerin ölçeklenmesi ve aralığının tanımlanmasında önemlidir. Verilerin minimum ve maksimum değerlerine göre uygun bir ölçek ve aralık seçilir. Bu, grafikteki verilerin ne kadar detaylı veya genel bir şekilde gösterileceğini belirler.

3. Verilerin Karşılaştırılabilirliğini Sağlama

Eksenler, farklı veri setlerinin veya serilerinin birbiriyle karşılaştırılabilmesi için bir temel sağlar. Aynı ölçek ve aralıklar kullanılarak, verilerin büyüklükleri ve eğilimleri kolayca karşılaştırılabilir.

4. Trendler ve Desenlerin Görselleştirilmesi

Veriler üzerindeki trendler, desenler ve ilişkiler, eksenler aracılığıyla grafik üzerinde görselleştirilir. Örneğin, bir çizgi grafiğinde zaman içindeki satış eğilimleri veya bir sütun grafiğinde farklı kategoriler arasındaki satış miktarları eksenler sayesinde kolayca incelenebilir.

5. Anlam ve Bağlam Sağlama

Eksenler, grafikteki verilere anlam ve bağlam katmak için etiketler, başlıklar ve işaretler ile desteklenir. Bu, verilerin neyi temsil ettiğinin ve grafikteki her bir eksendeki ölçeğin ne anlama geldiğinin açıkça anlaşılmasını sağlar.

Excel, eksen özelliklerini özelleştirmenize olanak tanır, böylece grafiklerinizin amacınıza uygun olarak en iyi şekilde sunulmasını sağlayabilirsiniz. Eksen başlıkları, etiket biçimlendirmeleri, aralık ayarları ve ölçeklendirme seçenekleri, veri görselleştirmenizi optimize etmek için düzenlenebilir.

Başlıkların Gücü: Verileri İfade Etme Sanatı

Grafiklerde başlıklar, sunulan verilerin ne hakkında olduğunu açıkça belirtmek için kullanılır. İyi bir grafik başlığı, grafikteki bilgilerin özünü kısa ve net bir şekilde ifade etmeli, izleyicinin grafikte neyi araması gerektiğini anlamasına yardımcı olmalıdır. Grafik başlıklarının etkili kullanımı, grafiklerin anlaşılabilirliğini ve etkisini artırır. İşte grafiklerde başlıkları kullanmanın bazı temel yolları:

1. Grafik İçeriğini Net Bir Şekilde Açıklama

Başlık, grafikte sunulan veri veya analizin ne hakkında olduğunu açık bir şekilde belirtmelidir. Örneğin, "2023 Yılı Satış Raporu", "Ürün Kategorilerine Göre Aylık Gelir" gibi başlıklar verilerin içeriğini net bir şekilde ifade eder.

2. Öz ve Kapsamlı Olma

Başlık, gereksiz detaylardan kaçınarak ve aynı zamanda grafikteki verilerin ana fikrini yansıtarak öz ve kapsamlı olmalıdır. Başlığın çok uzun olmamasına dikkat edin; gerekirse, ek açıklamalar için alt başlıklar veya açıklama metinleri kullanın.

3. Anahtar Kelimeleri ve Terimleri Kullanma

Başlıkta, grafikte incelenen anahtar kelimeleri ve terimleri kullanmak önemlidir. Bu, izleyicinin ilgisini çeker ve aradıkları bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.

4. Zaman Aralığı veya Coğrafi Konum Belirtme

Grafik bir zaman serisi verisi içeriyorsa veya belirli bir coğrafi konuma odaklanıyorsa, bu bilgiler başlıkta yer almalıdır. Örneğin, "2022-2023 Mali Yılı Çeyreklik Kar Marjları" veya "Kuzey Amerika Bölgesindeki Mağaza Satışları" gibi başlıklar, grafikte sunulan verilerin zaman ve yer bağlamını netleştirir.

5. Anlam Katma ve Yorumlama Kolaylığı Sağlama

Başlık, verilerin yorumlanmasına yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Örneğin, bir artış veya azalış trendini vurgulayan bir başlık ("Son Beş Yılda Sürekli Artan Satış Trendi"), izleyicilerin grafikten alacakları mesajı pekiştirebilir.

Excel'de Grafik Başlığı Ekleme

Excel'de grafik başlığı eklemek genellikle basit bir işlemdir:

 • Grafik seçildiğinde, "Grafik Araçları" menüsü etkinleşir.
 • "Tasarım" veya "Biçim" sekmesinden, "Grafik Başlığı Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Grafik başlığı için varsayılan bir metin yer alır ("Grafik Başlığı" gibi). Bu metni tıklayıp istediğiniz başlıkla değiştirebilirsiniz.

Başlıkların grafikler üzerindeki etkisi büyüktür ve doğru kullanıldığında, verilerin anlam ve öneminin izleyiciler tarafından hızlı bir şekilde kavranmasını sağlar. Grafik başlıklarını, grafik türüne ve sunulan veriye uygun olarak dikkatlice seçmek önemlidir.

Adım Adım Kılavuz

Excel'de verileri grafiklere dönüştürmeyi ve eksenleri ile başlıkları nasıl ekleyeceğinizi adım adım açıklar ve her adımda ekran görüntüleri ile destekler.

Verileri Daha Anlaşılır Hale Getirme Sanatı

Grafiklerde başlıklar, sunulan verilerin ne hakkında olduğunu açıkça belirtmek için kullanılır. İyi bir grafik başlığı, grafikteki bilgilerin özünü kısa ve net bir şekilde ifade etmeli, izleyicinin grafikte neyi araması gerektiğini anlamasına yardımcı olmalıdır. Grafik başlıklarının etkili kullanımı, grafiklerin anlaşılabilirliğini ve etkisini artırır. İşte grafiklerde başlıkları kullanmanın bazı temel yolları:

1. Grafik İçeriğini Net Bir Şekilde Açıklama

Başlık, grafikte sunulan veri veya analizin ne hakkında olduğunu açık bir şekilde belirtmelidir. Örneğin, "2023 Yılı Satış Raporu", "Ürün Kategorilerine Göre Aylık Gelir" gibi başlıklar verilerin içeriğini net bir şekilde ifade eder.

2. Öz ve Kapsamlı Olma

Başlık, gereksiz detaylardan kaçınarak ve aynı zamanda grafikteki verilerin ana fikrini yansıtarak öz ve kapsamlı olmalıdır. Başlığın çok uzun olmamasına dikkat edin; gerekirse, ek açıklamalar için alt başlıklar veya açıklama metinleri kullanın.

3. Anahtar Kelimeleri ve Terimleri Kullanma

Başlıkta, grafikte incelenen anahtar kelimeleri ve terimleri kullanmak önemlidir. Bu, izleyicinin ilgisini çeker ve aradıkları bilgilere hızlı bir şekilde ulaşmalarına yardımcı olur.

4. Zaman Aralığı veya Coğrafi Konum Belirtme

Grafik bir zaman serisi verisi içeriyorsa veya belirli bir coğrafi konuma odaklanıyorsa, bu bilgiler başlıkta yer almalıdır. Örneğin, "2022-2023 Mali Yılı Çeyreklik Kar Marjları" veya "Kuzey Amerika Bölgesindeki Mağaza Satışları" gibi başlıklar, grafikte sunulan verilerin zaman ve yer bağlamını netleştirir.

5. Anlam Katma ve Yorumlama Kolaylığı Sağlama

Başlık, verilerin yorumlanmasına yardımcı olacak şekilde seçilmelidir. Örneğin, bir artış veya azalış trendini vurgulayan bir başlık ("Son Beş Yılda Sürekli Artan Satış Trendi"), izleyicilerin grafikten alacakları mesajı pekiştirebilir.

Excel'de Grafik Başlığı Ekleme

Excel'de grafik başlığı eklemek genellikle basit bir işlemdir:

 • Grafik seçildiğinde, "Grafik Araçları" menüsü etkinleşir.
 • "Tasarım" veya "Biçim" sekmesinden, "Grafik Başlığı Ekle" seçeneğini kullanabilirsiniz.
 • Grafik başlığı için varsayılan bir metin yer alır ("Grafik Başlığı" gibi). Bu metni tıklayıp istediğiniz başlıkla değiştirebilirsiniz.

Başlıkların grafikler üzerindeki etkisi büyüktür ve doğru kullanıldığında, verilerin anlam ve öneminin izleyiciler tarafından hızlı bir şekilde kavranmasını sağlar. Grafik başlıklarını, grafik türüne ve sunulan veriye uygun olarak dikkatlice seçmek önemlidir.

Excel'de verileri daha anlaşılır hale getirmek, verilerinizden maksimum fayda sağlamanızı ve izleyicilerinizin sunulan bilgileri kolayca anlamasını sağlar. İşte Excel verilerinizi daha anlaşılır hale getirmek için izleyebileceğiniz bazı adımlar:

1. Veri Organizasyonu ve Temizliği

 • Verileri Mantıklı Bir Şekilde Düzenleyin: Verilerinizi sütunlar ve satırlar halinde düzenleyerek başlayın. Her sütunun benzersiz bir veri türünü temsil ettiğinden ve her satırın bir kaydı temsil ettiğinden emin olun.
 • Açıklayıcı Başlık ve Etiketler Kullanın: Her sütuna açık ve anlaşılır başlıklar ekleyin. Bu, verilerinizin neyi temsil ettiğini hızlı bir şekilde anlamanıza yardımcı olur.
 • Verileri Temizleyin ve Biçimlendirin: Eksik veya hatalı verileri düzeltin, gereksiz boşlukları kaldırın ve tutarlı veri biçimleri kullanın (örneğin, tarihler ve sayılar için).

2. Koşullu Biçimlendirme

 • Veri Vurgulama: Koşullu biçimlendirme, belirli kriterlere göre verileri otomatik olarak vurgulamanıza olanak tanır. Örneğin, ortalamanın üzerindeki değerleri yeşille, altındakileri kırmızıyla vurgulayabilirsiniz.
 • Desenleri ve Eğilimleri Görselleştirme: Koşullu biçimlendirme, veri setinizdeki desenleri ve eğilimleri görselleştirmenize yardımcı olabilir, örneğin veri çubukları, renk skalaları ve ikon setleri kullanarak.

3. Grafik ve Görselleştirmeler

 • Uygun Grafik Türlerini Kullanma: Veri setiniz ve anlatmak istediğiniz hikaye için uygun grafik türlerini seçin. Örneğin, zaman serisi verileri için çizgi grafikleri, kategoriye dayalı karşılaştırmalar için sütun veya pasta grafikleri kullanılabilir.
 • Başlıklar ve Etiketler Ekleyin: Grafiklerinize açıklayıcı başlıklar, eksen etiketleri ve gerekirse açıklamalar ekleyin. Bu, izleyicilerin grafiklerinizin ne hakkında olduğunu hızlı bir şekilde anlamalarına yardımcı olur.

4. Tablolar ve Pivot Tablolar

 • Verileri Tablo Olarak Biçimlendirin: Excel'deki Tablo özelliği, verilerinizi düzenli ve kolayca analiz edilebilir bir formatta tutmanıza yardımcı olur. Ayrıca, tablolar kolay sıralama ve filtreleme işlevleri sunar.
 • Pivot Tablolar Kullanın: Büyük veri setlerinden anlamlı bilgiler çıkarmak için pivot tabloları kullanın. Pivot tablolar, verilerinizi özetlemek, analiz etmek ve interaktif şekilde keşfetmek için güçlü bir araçtır.

5. Anlam ve Bağlam Sağlama

 • Açıklayıcı Metin ve Notlar Ekleyin: Veri analizinize, sonuçlarınızın anlamını ve önemini açıklayan kısa metinler veya notlar ekleyin. Bu, izleyicilerin verilerinizden çıkarım yapmasına yardımcı olur.
 • Özetler ve Vurgular Oluşturun: Önemli bulguları özetleyin ve vurgulayın. Örneğin, bir analiz sonucunun özeti veya en önemli bulguların listesi gibi.

Excel'de verileri daha anlaşılır hale getirmek, verilerinizin doğru şekilde analiz edilmesini ve sunulmasını sağlamak için kritik öneme sahiptir. Bu yöntemler, veri setlerinizden maksimum fayda sağlamanıza ve analizlerinizin daha etkili bir şekilde iletilmesine yardımcı olur.

Bu kılavuz, Microsoft Excel kullanıcılarına verileri grafiklerle daha anlaşılır ve etkileyici bir şekilde sunma becerisi kazandırır. Daha fazla Excel öğrenme kaynağı için vidoport adresini ziyaret edebilirsiniz.

En Başa Dön