Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel Koşullu Biçimlendirme Nasıl Kullanılır?

Excel Koşullu Biçimlendirme Nasıl Kullanılır?
09 Kasım, 2022 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel Koşullu Biçimlendirme Nasıl Kullanılır?

Excel Koşullu Biçimlendirme Özelliği, hücrenin değerine yada bir formülün değerine bağlı olarak hücrelere özel bir biçimlendirme uygulamanızı sağlayan mükemmel bir özelliktir. Excel’in tablo oluşturmalarda, raporlamalarda yoğun olarak kullanılan Koşullu Biçimlendirme, şarta bağlı biçimlendirmeler yapmak için kullanılır.

➡️ Koşullu Biçimlendirme, hücrelerin içerdiği değerlere göre hücrelerin otomatik olarak biçimlendirilmesidir.

➡️ Verdiğiniz şart sağlandığında yani şartınız doğru olduğunda hücrelere biçimlendirmenin uygulandığı anlamına gelecek koşulları tanımlayabilirsiniz.

➡️ Verdiğiniz şart sağlanmaz ise biçimlendirme uygulanmaz.

➡️ Bu, belirli kriterleri karşılayan hücreleri hızlı bir şekilde belirlemek için çok kullanışlıdır.

Örneğin, Ortalamanın üstünde değer içeren tüm hücreleri hızlı bir şekilde tanımlamak için koşullu biçimlendirme kullanılabilir.

Koşullu biçimlendirme, hücreleri veya hücre gruplarını vurgulamayı, olağandışı değerleri belirtmeyi sağlar. Veri çubukları, renk ölçekleri ve simge kümeleri aracılığıyla verileri görselleştirmeyi kolaylaştırır. Koşullu biçimlendirmeler, koşulları (veya ölçütleri) esas alarak hücre aralığının görünümünü değiştirir. Koşul doğruysa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilir; koşul yanlışsa, hücre aralığı bu koşula göre biçimlendirilmez. Koşullu biçimlendirmeler bir nevi, uykuda bekleyen biçimlendirmeler gibidir. Bir aralığa 10.000’den aşağı bir değer girildiğinde kırmızı renkte uyarı ver gibi bir biçimlendirme yapmak için Koşullu Biçimlendirmeyi kullanabilirsiniz.

Koşullu Biçimlendirme Veri Çubukları

Veri çubukları, seçili hücrelerdeki değerlerin birbirleriyle ve diğerleriyle karşılaştırılmasını değer çubukları biçiminde gösterir. Veri çubukları biçimlendirmesi, hücredeki rakamın büyüklüğüne göre çubuk boyunu ayarlar. Veri Çubuğu biçimlendirmesi bize iki şeyi gösterir:

1- Seçtiğiniz aralıktaki en yüksek, en düşük değerleri

2-  Rakamların dağılımları düzgün olup- olmadığını

Veri çubukları sayesinde rakamların dağılımlarının birbirine yakın olup, olmadığını çok net görürüz.

Koşullu Biçimlendirme Renk Ölçekleri

Koşullu Biçimlendirmede renk ölçekleri, seçtiğiniz renk düzenlerinin belirli bir değer aralğına uygulamak için kullanılır. Bu seçilde seçtiğiniz hücreler değerlerine göre, seçtiğiniz renk grubunun renklerini alır.

Renk Ölçekleri uygulayacağınız aralığı seçtikten sonra, Giriş-Koşullu Biçimlendirme- Renk Ölçeklerini seçtiğiniz de rakamlarınızın seçtiğiniz renk grubuna göre renklendiğini görürsünüz. Renk aralığındaki en alttaki renk, en düşük sayıda, renk aralığının en üstündeki renk ise en yüksek sayıyı gösterir.

Renk Ölçekleri, aralıklar şeklinde hücre içini komple renk olarak düzenler.  Sıcaklık dağılım haritalarına benzer haritalar oluşturmak için kullanılan güzel bir Koşullu Biçimlendirme özelliğidir. Renk Ölçekleri, yoğunlaşmanın hangi aralıklarda olduğunu görmek için kullanılabilir.

Excel'in Koşullu Biçimlendirme Özelliğinin Kullanımını öğrenmek için tıklayınız.

Koşullu Biçimlendirme Simge Kümeleri

Koşullu Biçimlendirmelerdeki Simge Kümeleri, seçtiğiniz aralıktaki eğilimleri farklı hücreler ile göstermek için kullanılır. Koşullu Biçimlendirme Simge Kümeleri, hücre değerlerine oklar, simgeler getirtmek için kullanılır.  Bütçe karşılaştırmalarında, kota hedeflerinin tutup tutmadığı gibi kontrollerde simge kümeleri kullanılır. Çok geniş bir kullanım alanına sahiptir.

Belirli bir rakam grubunu seçtikten sonra, Simge Kümelerini seçtiğiniz de rakamların yanına okların geldiğini görürsünüz. Buradaki okları Excel yüzdelik dilime göre otomatik dağıtır. Örneğin 3 ok ifadesini seçtiğiniz de g’nin üstündeki değerlere yeşil ok gelir. Bu okların istediğiniz şekilde dağıtılmasını sağlamak için, rakamların olduğu aralığı seçtikten sonra, Giriş-Koşullu Biçimlendirme-Simge Kümelerini seçin ve açılan listeden Diğer Kurallar seçeneğini seçin.

Koşullu Biçimlendirme Nasıl Öğrenilir?

Excel'i kullanıyorsanız, şarta bağlı biçimlendirme ihtiyacı mutlaka duyarsınız. Koşullu Biçimlendirmelerin tüm kullanım detaylarını öğrenmek için vidoport üzerindeki Koşullu Biçimlendirme eğitim setimizden yararlanabilirsiniz. Adım adım tüm Koşullu Biçimlendirme konularının anlatıldığı bu eğitim setimizdeki videoları izlemek için bu linke yada aşağıdaki set resmine tıklayabilirsiniz.

En Başa Dön