Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

ÇOKETOPLA ile İki Tarih Arasında Toplama Yapma

ÇOKETOPLA ile İki Tarih Arasında Toplama Yapma
07 Temmuz, 2023 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

ÇOKETOPLA ile İki Tarih Arasında Toplama Yapma

ÇOKETOPLA Fonksiyonu Nedir?

Excel, işlevsellik ve veri analizi için oldukça popüler bir araçtır. ÇOKETOPLA fonksiyonu, belirli koşullara göre verileri toplamak için kullanışlı bir formüldür. Aynı zamanda, özellikle belirli bir tarih aralığındaki verileri toplamak için kullanmak da oldukça yaygındır. Excel'de ÇOKETOPLA fonksiyonunu kullanarak iki tarih arasındaki verileri nasıl toplayabiliriz? Öncelikle ÇOKETOPLA formülünü tanıyalım.

ÇOKETOPLA (SUMIFS) fonksiyonu, bir aralıkta belirli koşulları karşılayan hücrelerin değerlerini toplamak için kullanılan oldukça önemli ve yoğun kullanılan bir Excel işlevidir.

Genel formülü şu şekildedir:

=ÇOKETOPLA (toplanacak_aralık, koşul_aralığı1, koşul1, [koşul_aralığı2, koşul2], ...) 
  • toplanacak_aralık: Toplamak istediğiniz değerlerin bulunduğu hücre aralığı.
  • koşul_aralığı1: Koşulun kontrol edileceği hücre aralığı.
  • koşul1: Belirlediğiniz koşulun değeri.
  • [koşul_aralığı2, koşul2], ...: İsteğe bağlı olarak, birden fazla koşul ekleyebilirsiniz.

ÇOKETOPLA Formülü ile İki Tarih Arasında Toplama Yapma

ÇOKETOPLA formülünü kullanarak iki tarih arasındaki verileri toplamak için aşağıdaki örneğimizde ki gibi bir satış veri tablosu elimizde olsun ve bu tablonun üç sütunu olsun: "Tarih", "Satışlar" ve "Ürün". İki tarih arasındaki satışları toplamak istiyoruz.

Tarih Satışlar Ürün
01/07/2023 100 Ürün A
05/07/2023 150 Ürün B
08/07/2023 200 Ürün A
12/07/2023 120 Ürün C
20/07/2023 180 Ürün B

Adım 1: İki tarih aralığı belirleyin. Örneğimizde 1 Temmuz 2023 ve 15 Temmuz 2023 arasındaki satışları toplamak istiyoruz.

Adım 2: ÇOKETOPLA formülünü kullanarak iki tarih arasındaki satışları toplayın. Toplama işlemi için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=ÇOKETOPLA(B2:B6, A2:A6, ">="&Tarih1, A2:A6, "<="&Tarih2) 

Burada B2:B6, toplanacak satış miktarlarının bulunduğu hücre aralığıdır. A2:A6, tarihlerin bulunduğu hücre aralığıdır. Tarih1 ve Tarih2 ise toplama işlemi yapmak istediğimiz iki tarihdir. ">="&Tarih1 ifadesi, belirtilen tarihten sonra olan tarihleri temsil ederken, "<="&Tarih2 ifadesi belirtilen tarihten önce olan tarihleri temsil eder.

Yukarıdaki örnekte, formülü aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

=ÇOKETOPLA(B2:B6, A2:A6, ">=01/07/2023", A2:A6, "<=15/07/2023") 

Bu formül, 1 Temmuz 2023 ve 15 Temmuz 2023 arasındaki satışları toplar ve sonucu verir.

ÇOKETOPLA Formülü iki tarih arasındaki toplamı almak için başka bir örnek te tarihlerin bir hücrede olduğu şekilde bir tablo olabilir.

Aşağıdaki gibi bir tabloda, B2 hücresindeki başlama tarihi ile C2 hücresindeki bitiş tarihi arasındaki toplam satış değerini bulmak için ÇOKETOPLA formülünü aşağıdaki gibi kullanmanız gerekir. 

ÇOKETOPLA Formülünü daha yakından bakarsak:

H8:H1807 aralığı toplam alınacak aralıktır.

A8:A1807 aralığı tarihlerin bulunduğu aralıktır. 

">="&B2 ifadesi A8:A1807 aralığında B2 hücresine girmiş olduğunuz tarihten büyük olan tarihleri kapsar.

A8:A1807 aralığı tarihlerin bulunduğu aralıktır. 

"<="&C2 ifadesi A8:A1807 aralığında C2 hücresine girmiş olduğunuz tarihten küçük olan tarihleri kapsar.

=ÇOKETOPLA(H8:H1807;A8:A1807;">="&B2;A8:A1807;"<="&C2)

Formülünü okuduğumuz zaman, A8:A1807 tarihleri sütununda B2 de yazan tarihten büyük, C2 de yazan tarihten küçük olan tarihlerin H sütunundaki karşılıklarını topladığını görürüz.

Bu şekilde, Excel'de ÇOKETOPLA fonksiyonunu kullanarak iki tarih arasındaki verileri toplayabilirsiniz. Bu yöntem, veri analizi ve raporlama için oldukça kullanışlıdır ve belirli koşullara dayalı toplama işlemlerini gerçekleştirmenizi sağlar.

En Başa Dön