Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

İnsan Kaynakları Alanında iyi bilmesi gereken Excel konuları nelerdir?

İnsan Kaynakları Alanında iyi bilmesi gereken Excel konuları nelerdir?
09 Mart, 2023 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

İnsan Kaynakları Alanında iyi bilmesi gereken Excel konuları nelerdir?

Excel, insan kaynakları alanında çalışanların vazgeçemedi, veri analizi ve raporlama için oldukça yoğun kullanılan önemli bir araçtır. İnsan kaynakları alanında çalışanlar için Excel'de iyi bilinmesi gereken bazı konular aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Tablolar Oluşturma: Veri tabloları, büyük veri kümelerini düzenlemek ve analiz etmek için kullanılır. İnsan kaynakları alanında, örneğin bir maaş veri tablosu oluşturmak için kullanılabilir. İşten ayrılanların tabloları detaylı bir şekilde tutulabilir. Excel’de Personel tablosu oluştururken, raporlama için ihtiyaç duyacağınız tüm bilgilerin girilmesi gerekmektedir.

Formüller: Excel formülleri, verileri analiz etmek ve raporlamak için çok önemlidir. İnsan kaynakları alanında, örneğin maaş hesaplama veya bütçe analizi için çeşitli formüller kullanılabilir. İnsan Kaynakları Alanında çalışanların iyi bilmesi gereken Excel formüllerinin başında DÜŞEYARA (VLOOKUP) Formülü gelmektedir. Yeni versiyonlarda yerini ÇAPRAZARA (XLOOKUP) Formülüne bırakan DÜŞEYARA formülünü, personel listelerini karşılaştırmak, personel bilgilerini diğer tablolardan getirmek için kullanabilirsiniz. İyi bilinmesi gereken bir diğer formül ise EĞER (IF) formülüdür. Eğer formülünü kullanarak şarta bağlı hesaplamalar yapabilir, izin listelerindeki hak edilen izin gün sayılarını buldurabilirsiniz. Excel Formülleri hakkında daha fazla bilgi için vidoport üzerindeki eğitim setlerimizden yararlanabilirsiniz. 

Koşullu Biçimlendirme: Koşullu biçimlendirme, verileri görsel olarak daha anlaşılır hale getirmek için kullanılır. İnsan kaynakları alanında, örneğin bir performans incelemesi için kullanılabilir. Oluşturduğunuz Polivalans tablolarındaki verileri biçimlendirme gibi durumlarda da Koşullu Biçimlendirme özelliğini kullanabilirsiniz. vidoport üzerindeki Koşullu Biçimlendirme eğitim setimiz ile Koşullu Biçimlendirmeleri tüm detayları ile öğrenin.

Pivot Tablolar: Pivot tabloları, büyük veri kümelerini özetlemek ve analiz etmek için kullanılır. İnsan kaynakları alanında, maaş, performans ve personel verileri gibi konularda kullanılabilir. Personel listelerinden yararlanarak, bölümlerde çalışan sayılarından, maaş toplamlarına kadar çok sayıda raporlamayı Excel’in Pivot Tablo özelliği ile yapabilirsiniz. Pivot Tablo, İnsan Kaynaklarında çalışanların vazgeçemediği ve iyi bilmesi gereken bir Excel özelliğidir.

Grafikler: Grafikler, verileri görsel olarak sunmak ve anlamak için kullanılır. İnsan kaynakları alanında, örneğin personel performansı veya maaşları görselleştirmek için kullanılabilir. Grafikler insan kaynaklarında oldukça yoğun kullanılan bir özelliktir. 

Veri Doğrulama: Veri doğrulama, hatalı verileri önlemek ve veri girişi işlemlerini hızlandırmak için kullanılır. İnsan kaynakları alanında, örneğin çalışanlar tarafından doldurulması gereken bir form için kullanılabilir.

Excel, insan kaynakları alanında oldukça önemli bir araçtır ve yukarıda belirtilen konuların yanı sıra, filtreleme, dönüştürme, veri bağlantıları ve dosya yönetimi gibi diğer konular da çalışanlar tarafından iyi bilinmelidir. Vidoport üzerindeki İnsan Kaynakları eğitimlerimizden yararlanarak, örnek dosyalar üzerinden çalışarak, Excel’in insan kaynakları alanında kendinizi geliştirebilirsiniz.

 

En Başa Dön