Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Yıllık Satış Sunumlarında Olması Gereken Konular Nelerdir?

Yıllık Satış Sunumlarında Olması Gereken Konular Nelerdir?
22 Mart, 2023 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Yıllık Satış Sunumlarında Olması Gereken Konular Nelerdir?

Bir yıllık satış sunumunu gerek PowerPoint, gerekse Prezi gibi farklı programlar ile hazırlarken, sunumunuzda yer alması gereken konular aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Aşağıdaki içerikler genel olarak bulunması önerilen içeriklerdir. Sunumun süresi, düzeyi gibi şartalara bağlı olarak slayt sayılarınızda artma veya azaltma yapabilirsiniz. 

1- Şirket Bilgileri: Şirketinizin adı, logosu, sunum tarihi ve genel tanımı gibi bilgiler sunumun başlangıcında yer almalıdır. Sonraki her slaytta şirket logosunu koymaya gerek yoktur. 4-5 slaytta bir olacak şekilde logo konabilir. 

2- Satış Performansı: Sunumda, önceki yıla göre satış performansındaki artış, düşüş veya sabit kalma oranları gösterilebilir. Bölge ve ürün bazlı satış rakamları gibi detaylı bilgiler de sunumda yer alabilir. Bunları hazırlamak için Excel'de Pivot Tablo oluşturma, ÇOKETOPLA gibi formülleri kullanmanız gerekecektir. Özellikle ÇOKETOPLA Formülü, bu tür performans hesaplamalarında yoğun olarak kullanılır. 

3- Satış Hedefleri: Sunumda, gelecek yıl için belirlenen satış hedefleri ve bu hedeflerin nasıl ulaşılacağı hakkında bilgi verilmelidir. Satış hedefleri, bölge ve ürün bazında da belirlenebilir. Satış hedeflerini belirlerken, Yüzdelik değişim, Hedef Gerçekleşme Yüzdelerini bulma gibi Excel'de hesaplama yöntemlerini bilmeniz gerekir. 

4- Pazar Trendleri: Sunumda, sektörel gelişmeler ve trendler hakkında bilgi verilmelidir. Örneğin, yeni ürünler, rakip firmaların performansları, tüketici trendleri gibi bilgiler sunuma dahil edilebilir.

5- Ürünler ve Hizmetler: Sunumda, şirketin sunduğu ürün ve hizmetlerin ayrıntılı bir tanımı yer almalıdır. Ürün ve hizmetlerin özellikleri, avantajları, fiyatları ve müşterilerin geri bildirimleri sunumda yer alabilir.

6- Satış Stratejileri: Sunumda, gelecek yıl için belirlenen satış stratejileri hakkında bilgi verilmelidir. Satış hedeflerine ulaşmak için uygulanacak stratejiler, pazarlama kampanyaları, indirimler gibi bilgiler sunuma dahil edilebilir.

7- Müşteri Memnuniyeti: Sunumda, müşteri memnuniyeti hakkında bilgi verilmelidir. Müşteri memnuniyeti anketleri, müşteri geri bildirimleri ve müşteri hizmetleri hakkında bilgi sunuma dahil edilebilir. Müşteri Memnuniyetini tutmak için Excel listeleri oluşturulabilir. Bu listeler üzerinden en iyi olunan noktalar ile en çok şikayet alan konuları ve sayıları belirlenebilir. Excel'in Koşullu Biçimlendirme özellikleri bu tür tablolarda çok iyi kullanıma sahiptir.

8- Finansal Bilgiler: Sunumda -isterseniz-, şirketin finansal durumu hakkında bilgi verilmelidir. Gelir tablosu, bilanço, nakit akış tablosu ve diğer finansal raporlar sunuma dahil edilebilir. Bu tür tabloları oluşturabilmek için Excel'in Pivot Tablo, DÜŞEYARA, ÇAPRAZARA gibi formüllerini iyi bilmek gerekir. Tabloları oluşturmak ve düzenleme yapmak için temel düzeyde Excel bilginizin olması yeterlidir. 

9- Ekibin Performansı: Sunumda, satış ekiplerinin performansı hakkında bilgi verilmelidir. Ekip satış performansı, ziyaret sayıları, bölge ve ürün bazında satışlar genel yada ayrıntılı olarak incelenebilir. Ekip Performans Raporlarını oluşturabilmek için Excel'in Pivot Tablo ve Pivot Tablo Dilimleyici gibi özelliklerini iyi bilmek gerekir. 

Bu tür sunumlar hazırlayabilmek için öncelikle gerekli verilere sahip olmanız gerekir. Sonrasında bu verileri PowerPoint ve Excel bilginiz ile birleştirerek etkili bir sunum hazırlayabilirsiniz. Sunum süresine göre konu başlıklarında ekleme ve çıkarma yapabilirsiniz. Geniş bir sunum hazırlayarak, PowerPoint'te yer alan Gruplama özelliği sayesinde başlıkları gruplayabilir, Özel Gösterimler özelliği sayesinde de istediğiniz slaytları sunumunuzda kullanabilirsiniz.

Yıllık satış sunumu, şirketin performansını ve gelecekteki hedeflerini ortaya koymak için önemli bir araçtır. Sunumda yer alan bilgiler, yatırımcılar, hissedarlar ve diğer paydaşlar tarafından incelenerek şirketin gelecekteki başarısı hakkında fikir sahibi olmalıdır.

En Başa Dön