Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel Formülleri Nasıl Kullanılır?

Excel Formülleri Nasıl Kullanılır?
01 Mart, 2023 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel Formülleri Nasıl Kullanılır?

Excel Formülleri Nedir?

Excel formülleri, Excel’de oluşturduğunuz tablolarda, listelerde bir işlem yapmak ve sonuçları hızlı bir şekilde hesaplamak için kullanılan matematiksel işlemlerdir. Excel, farklı kategorilere ayrılmış şekilde birçok farklı formül içerir ve bu formüller, birçok farklı işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Excel formülleri, hücreler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yardımcı olur ve verilerin analiz edilmesini kolaylaştırır.

Excel Formülleri Nasıl Oluşturulur?

Excel formülleri oluşturmak için, bir hücreye tıklamanız ve "=" işaretini girmeniz gerekir. "=" işaretinden sonra, matematiksel veya lojik ifadelerinizi yazın ve ardından "Enter" tuşuna basın. Excel, formülü yürütecek ve sonucu gösterecektir.

Excel Formülleri Nasıl Kullanılır?

Excel formülleri, hücre içine yada formül çubuğuna yazılarak veya formül çubuğuna yazıldıktan sonra hücreye sürüklenerek kullanılabilir. Excel formülleri, matematiksel işlemleri, mantıksal kararları ve metin işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılabilir. Ayrıca, fonksiyonlar ve formüller kullanarak, hücrelere göre veri toplama, ortalama alma, en büyük ve en küçük değerleri bulma, tarih ve saat hesaplamaları, metin işlemleri, koşullu biçimlendirme ve daha birçok işlem gerçekleştirebilirsiniz.

Excel Formülleri Örnekleri

İşte, bazı yaygın kullanılan Excel formülleri ve örnekleri:

Toplama İşlemi: =A2+B2

Çıkarma İşlemi: =A2-B2

Çarpma İşlemi: =A2*B2

Bölme İşlemi: =A2/B2

Ortalama Alma: =ORTALAMA(A1:A15)

Toplam Alma: =TOPLA(A1:A15)

En Büyük Değeri Bulma: =MAK(A1:A15)

En Küçük Değeri Bulma: =MIN(A1:A15)

Şarta Bağlı Hesaplama Yapma: =EĞER(A1>10;A2+50;A2+10)

Günün Tarihini Getirme: =BUGÜN() 

Excel formülleri, veri analizi ve raporlama için çok kullanışlıdır ve iş hayatında sık sık kullanılır. Excel formülleri hakkında daha fazla bilgi edinmek ve Excel'de verilerinizi nasıl analiz edeceğinizi öğrenmek için, vidoport üzerindeki Excel Formülleri eğitim kategorimize göz atabilirsiniz.

Tablolar ve verilerle çalışırken Excel formülleri, verileri analiz etmek ve hesaplamalar yapmak için güçlü bir araçtır. Bu yazıda, Excel formüllerinin nasıl kullanılacağına ve bazı temel formüllerin nasıl çalıştığına dair birkaç örnek vereceğim.

Excel Formülleri Nasıl Kullanılır?

Excel formülleri, işlevleri gerçekleştirmek için belirli bir sözdizimine sahip olan hazır komutlardır. Bu formüller, hücreler arasında matematiksel işlemler yapabilir, verileri toplayabilir, mantıksal testler yapabilir, tarih ve saat işlemleri yapabilir ve çok daha fazlasını yapabilirler.

Formül, hücrenin içine girerek, eşittir işareti yazarak başlar. Formülün sonucunu göstermek için Enter tuşuna basmanız gerekir

Örneğin, A1 hücresindeki 10 ve A2 hücresindeki 5 sayılarının toplamını A3 hücresinde göstermek için, A3 hücresine =A1+A2 formülünü girebilirsiniz. Bu, A3 hücresinde 15 sonucunu verir.

Temel Excel Formülleri Nelerdir?

Excel’de Toplama Nasıl Yapılır? İki veya daha fazla sayıyı toplamak için, formülde "+" işareti kullanın. Örneğin, A1 ve A2 hücrelerinin toplamı, =A1+A2 şeklinde yazılır.

Excel’de Çıkarma Nasıl Yapılır? İki sayı arasındaki farkı hesaplamak için, formülde "-" işareti kullanın. Örneğin, A1 hücresinden A2 hücresini çıkarmak için, =A1-A2 şeklinde yazabilirsiniz.

Excel’de Çarpma Nasıl Yapılır? İki veya daha fazla sayıyı çarpmak için, formülde "" işaretini kullanın. Örneğin, A1 ve A2 hücrelerinin çarpımı, =A1*A2 şeklinde yazılır.

Excel’de Bölme Nasıl Yapılır? Bir sayıyı başka bir sayıya bölmek için, formülde "/" işaretini kullanın. Örneğin, A1 hücresinin A2 hücresine bölümü, =A1/A2 şeklinde yazılabilir.

Maksimum Değeri Bulmak Nasıl Yapılır? Bir aralıktaki en büyük sayıyı bulmak için, formülde "MAK" işlevini kullanın. Örneğin, A1:A25 hücreleri arasındaki en büyük sayıyı bulmak için, =MAK(A1:A25) şeklinde yazabilirsiniz.

Excel’de Minimum Değeri Bulmak Nasıl Yapılır? Bir aralıktaki en küçük sayıyı bulmak için, formülde "MIN" işlevini kullanın. Örneğin, A1:A25 hücreleri arasındaki en küçük sayıyı bulmak için, =MIN(A1:A5) şeklinde yazabilirsiniz.

Excel’de Ortalama Almak Nasıl Yapılır? Bir aralıktaki sayıların ortalamasını hesaplamak için ORTALAMA formülünü kullanın. Örneğin A1:A25 hücreleri arasındaki ortalamayı bulmak için, =ORTALAMA(A1:A25) şeklinde yazabilirsiniz.

En Çok Kullanılan Excel Formülleri

TOPLA FormülüTOPLA formülü, bir aralıktaki hücrelerin toplamını hesaplar. Örneğin, "=TOPLA(A1:A35)" formülü A1'den A35'e kadar olan hücrelerdeki verilerin toplamını hesaplar.

ORTALAMA FormülüORTALAMA formülü, bir aralıktaki hücrelerin ortalamasını hesaplar. Örneğin, "=ORTALAMA(A1:A35)" formülü A1'den A35'e kadar olan hücrelerdeki verilerin ortalamasını hesaplar.

MAK ve MIN FormülleriMAK ve MIN formülleri, bir aralıktaki hücrelerdeki en büyük ve en küçük değerleri hesaplar. Örneğin, "=MAK(A1:A35)" formülü A1'den A35'e kadar olan hücrelerdeki en büyük değeri hesaplar.

EĞER FormülüEĞER formülü, belirli bir koşulun doğru olması durumunda bir değer döndürür. Örneğin, "=EĞER(A1>10;A2*5%;A2*2%) formülü A1'deki değer 10'dan büyükse A2’deki değerin %5’ni değilse A2 deki değerin %2’sini döndürür.

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY FormülüBAĞ_DEĞ_DOLU_SAY formülü, bir aralıktaki hücrelerdeki sayıları sayar. Örneğin, "= BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY (A1:A45)" formülü A1'den A45'e kadar olan hücrelerdeki sayıları sayar.

DÜŞEYARA FormülüDÜŞEYARA formülü, bir tablodan belirli bir değerin karşılık geldiği bir değeri bulur. Örneğin, "=DÜŞEYARA(A1;A2:B5;2;0)" formülü A1'deki değerin A2:B5 aralığındaki ilk sütundaki bir değere karşılık geldiği ikinci sütundaki değeri döndürür.

İşte en çok kullanılan 10 Excel formülü:

TOPLA (SUM) Formülü: Bir hücre aralığındaki tüm sayıları toplar. Örnek: =TOPLA(A1:A10)

ORTALAMA (AVERAGE) Formülü: Bir hücre aralığındaki sayıların ortalamasını hesaplar. Örnek: =ORTALAMA(A1:A10)

BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY (COUNT) Formülü: Bir hücre aralığındaki sayıların sayısını hesaplar. Örnek: =BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY(A1:A10)

MAK (MAX) Formülü: Bir hücre aralığındaki en büyük sayıyı hesaplar. Örnek: =MAK(A1:A10)

MİN (MIN) Formülü: Bir hücre aralığındaki en küçük sayıyı hesaplar. Örnek: =MIN(A1:A10)

EĞER (IF) Formülü: Belirli bir koşulu karşıladığında belirli bir sonucu döndürür. Örnek: =EĞER(A1>10;"Büyük";"Küçük")

DÜŞEYARA (VLOOKUP) Formülü: Belirli bir tablodan veri çeker ve belirli bir koşulu karşılayan veriyi döndürür. Örnek: =DÜŞEYARA(A1;A2:B10;2;0)

SOLDAN (LEFT) Formülü: Bir metnin belirli bir sayıda sol karakterini döndürür. Örnek: =SOLDAN(A1;3)

SAĞDAN (RIGHT) Formülü: Bir metnin belirli bir sayıda sağ karakterini döndürür. Örnek: =SAĞDAN(A1;3)

Bu formüller Excel'de en sık kullanılanlardan sadece birkaçıdır ve her biri farklı durumlarda kullanışlıdır. Ancak, bu formülleri kullanırken dikkatli olunmalı ve doğru hücrelerin ve verilerin belirtilmesine özen gösterilmelidir.

Excel formülleri, Excel’de oluşturduğunuz tablolarda, listelerde bir işlem yapmak ve sonuçları hızlı bir şekilde hesaplamak için kullanılan matematiksel işlemlerdir. Excel, farklı kategorilere ayrılmış şekilde birçok farklı formül içerir ve bu formüller, birçok farklı işlemi gerçekleştirmek için kullanılabilir. Excel formülleri, hücreler arasındaki ilişkiyi belirlemeye yardımcı olur ve verilerin analiz edilmesini kolaylaştırır.

En Başa Dön