Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel'de formül oluşturmak için bilinmesi gereken 4 kural

Excel'de formül oluşturmak için bilinmesi gereken 4 kural
26 Nisan, 2023 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel'de formül oluşturmak için bilinmesi gereken 4 kural

Excel formülleri ne ile başlar?

Excel formülleri genellikle "=" işareti ile başlar. Bu işaret, hücrede bir formül olduğunu belirtir ve Excel'in bu hücredeki verileri hesaplaması gerektiğini gösterir. Örneğin, toplama işlemi için =A10+B10 gibi bir formül yazabilirsiniz. Bu formül A10 hücresi ile B10 hücresindeki sayısal değerleri toplar.

Excel'de Formüllerde Parantez nasıl kullanılır?

Excel'de formüllerde parantezler, işlemlerin öncelik sırasını belirlemek veya işlemleri gruplamak için kullanılır. Parantez içindeki işlemler önce yapılır ve bu işlemler sonucunda elde edilen değerler, dışarıdaki işlemlerle birleştirilir.

Örneğin, aşağıdaki formülde çarpma işlemi önce yapılır, sonra toplama işlemi yapılır:

=2+(3*4)

Bu formülü kullanarak, önce 3 ile 4'ü çarparız (3*4=12), sonra 2 ile toplarız (2+12=14).

Bir başka örnek, 3 sayısının karekökünü 2 ile çarpmak istediğimizi varsayalım. Bu işlemi yapmak için, aşağıdaki formülü kullanabiliriz:

=2*SQRT(12)

Bu formülde, SQRT() işlevi, parantez içindeki sayının karekökünü alır ve sonucu dışarıdaki işlemlerle çarpar. Özetle, Excel'de parantezler, işlemlerin öncelik sırasını belirlemek veya işlemleri gruplamak için kullanılır.

Excel'de Çift tırnak kullanımı nasıldır?

Excel'de çift tırnaklar, metin ifadelerini tanımlamak için kullanılır. Bir hücreye metin girmek istediğinizde, metnin başına ve sonuna çift tırnak işaretleri koymanız gerekir. Örneğin, A2 hücresindeki değer 50'den büyük ise A Grubu, değilse B Grubu ifadesini yazdırmak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

= EĞER(A2>50;"A Grubu";"B Grubu") 

Excel'de % işareti formüllerde nasıl kullanılır?

Excel'de % işareti, formüllerde yüzde değerlerini ifade etmek için kullanılır. Yüzde değerlerini formüllere dahil etmek için, yüzde işareti (%) ile birlikte bir sayı veya hücre referansı kullanabilirsiniz.

Örneğin, A15 hücresindeki değerin yüzde 10'u almak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=A15*10%

Bu formül, A15 hücresindeki değeri 10 ile çarpar ve sonucunu 100'e böler, yani yüzde 10'u verir.

Ayrıca, yüzde işareti, bir hücrenin yüzde değerini göstermek için de kullanılabilir. Örneğin, A1 hücresindeki bir sayının yüzde 20'sini göstermek için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=A1*20%

Bu formül, A1 hücresindeki sayıyı 20 ile çapar ve çıkan sonucu 100'e böler ve sonucu yüzde olarak gösterir.

Yüzde işareti, diğer matematiksel operatörlerle birlikte kullanılabilir. Örneğin, A1 hücresindeki bir sayının yüzde 20 artırılmış değerini almak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

=A1*120%

Bu formül, A1 hücresindeki sayıyı 1.2 ile çarpar ve sonucunu yüzde olarak gösterir, yani yüzde 20 artırılmış değeri verir.

Excel'in Matematiksel Formüllerinin kullanımlarını öğrenmek için bu linke tıklayabilirsiniz. 

En Başa Dön