Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel Formülleri- Matematiksel Formüller

Excel Formülleri- Matematiksel Formüller
25 Kasım, 2022 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel Formülleri- Matematiksel Formüller

Excel Matematiksel Formüller

Excel'de en çok kullanılan formülleri barındıran Excel Matematiksel Formüller grubu, içinde ETOPLA, ÇOKETOPLATOPLA.ÇARPIM, YUVARLA, TAMSAYI gibi formülleri barındırır. Matematiksel formüllerin tüm kullanımlarını A'dan Z'ye öğrenmek için vidoport üzerindeki bu eğitim setimizden ve Excel Matematiksel formüllerin anlatıldığı eğitim videolarından yararlanabilirsiniz.

Excel'de Matematiksel Formüllerin Açıklamaları

Excel'de çok sayıda formül ve Matematiksel Formül bulunmaktadır. Excel'de Matematiksel ve Trigonometri Formülleri ve açıklamaları aşağıda verilmiştir. 

MUTLAK Formülü

Excel'de MUTLAK Formülü, Bir sayının mutlak değerini verir.

TOPLAMA Formülü

Excel'de TOPLAMA Formülü, Listede veya veri tabanında bir toplam verir.

ARAP Formülü

Excel'de ARAP Formülü, Bir Romen sayısını Arapça ‘ya (sayı olarak) dönüştürür.

ASİN Formülü

Excel'de ASİN Formülü, Bir sayının arksinüsünü verir

ASİNH Formülü

Excel'de ASİNH Formülü, Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir

ATAN Formülü

Excel'de ATAN Formülü, Bir sayının arktanjantını verir

ATAN2 Formülü

Excel'de ATAN2 Formülü, Arktanjantı, x- ve y- koordinatlarından verir

ATANH Formülü

Excel'de ATANH Formülü, Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir

TABAN Formülü

Excel'de TABAN Formülü,  Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür

TAVANAYUVARLA Formülü

Excel'de TAVANAYUVARLA Formülü, Bir sayıyı, en yakın tamsayıya ya da en yakın katına yuvarlar

TAVANAYUVARLA.MATEMATİK Formülü

Excel'de TAVANAYUVARLA.MATEMATİK Formülü,  Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar

TAVANAYUVARLA.DUYARLI Formülü

Excel'de TAVANAYUVARLA.DUYARLI Formülü, Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.

KOMBİNASYON Formülü

Excel'de KOMBİNASYON Formülü, Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir

KOMBİNASYONA Formülü

Excel'de KOMBİNASYONA Formülü,  Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir

ONDALIK Formülü

Excel'de ONDALIK Formülü,  Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür

DERECE Formülü

Excel'de DERECE Formülü, Radyanları dereceye dönüştürür

ÇİFT Formülü

Excel'de ÇİFT Formülü, Bir sayıyı, en yakın daha büyük çift tamsayıya yuvarlar

ÜS Formülü

Excel'de ÜS Formülü, e'yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir

ÇARPINIM Formülü

Excel'de ÇARPINIM Formülü, Bir sayının faktörünü verir

ÇİFTFAKTÖR Formülü

Excel'de ÇİFTFAKTÖR Formülü, Bir sayının çift çarpımını verir

TABANAYUVARLA Formülü

Excel'de TABANAYUVARLA Formülü, Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar.

TABANAYUVARLA.MATEMATİK Formülü

Excel'de TABANAYUVARLA.MATEMATİK Formülü,  Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar

TABANAYUVARLA.DUYARLI Formülü

Excel'de TABANAYUVARLA.DUYARLI Formülü, Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı aşağı yuvarlanır.

OBEB Formülü

Excel'de OBEB Formülü, En büyük ortak böleni verir

TAMSAYI Formülü

Excel'de TAMSAYI Formülü, Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar

ISO.TAVAN Formülü

Excel'de ISO.TAVAN Formülü,  En yakın tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir

OKEK Formülü

Excel'de OKEK Formülü, En küçük ortak katı verir

LET Formülü

Excel'de LET Formülü, Ara hesaplamaların, değerlerin saklanmasına veya bir formül içinde adların tanımlanmasına izin vermek için hesaplama sonuçlarına adlar atar.

LN Formülü

Excel'de LN Formülü, Bir sayının doğal logaritmasını verir

LOG Formülü

Excel'de LOG Formülü, Bir sayının, belirtilen bir tabandaki logaritmasını verir

LOG10 Formülü

Excel'de LOG10 Formülü, Bir sayının 10 tabanında logaritmasını verir

DETERMİNANT Formülü

Excel'de DETERMİNANT Formülü, Bir dizinin dizey determinantını verir

DİZEY_TERS Formülü

Excel'de DİZEY_TERS Formülü, Bir dizinin matris tersini verir

DÇARP Formülü

Excel'de DÇARP Formülü, İki dizinin matris çarpımını verir

MOD Formülü

Excel'de MOD Formülü, Bölmeden kalanı verir.

KYUVARLA Formülü

Excel'de KYUVARLA Formülü, İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir. Örneğin bir sayıyı 5 ve 5'in katlarına yuvarlamak için; sayının A3 de olduğunu düşünürsek, =KYUVARLA(A3;5) formülü kullanmanız gerekir. 

Örneğin:

A3 hücresinde 423 sayısı varsa =KYUVARLA(A3;5) formülü bu sayıyı 425'e yuvarlar.

A3 hücresinde 421 sayısı varsa da =KYUVARLA(A3;5) formülü de bu sayıyı 420'e yuvarlar.

ÇOKTERİMLİ Formülü

Excel'de ÇOKTERİMLİ Formülü, Sayılar kümesinin çok terimlisini verir

BİRİMMATRİS Formülü,

Excel'de BİRİMMATRİS Formülü,  Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir

TEK Formülü

Excel'de TEK Formülü, Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar

Pİ Formülü

Excel'de Pİ Formülü, Pi değerini verir

KUVVET Formülü

Excel'de KUVVET Formülü, Bir üsse yükseltilmiş sayının sonucunu verir

ÇARPIM Formülü

Excel'de ÇARPIM Formülü, Bağımsız değişkenlerini çarpar.

BÖLÜM Formülü

Excel'de BÖLÜM Formülü, Bölme işleminin tamsayı kısmını verir.

RADYAN Formülü

Excel'de RADYAN Formülü, Dereceleri radyanlara dönüştürür

S_SAYI_ÜRET Formülü

Excel'de S_SAYI_ÜRET Formülü, 0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir

RASTGELEARADA Formülü

Excel'de RASTGELEARADA Formülü, Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir

ROMEN Formülü

Excel'de ROMEN Formülü, Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir

YUVARLA Formülü

Excel'de YUVARLA Formülü, Bir sayıyı, belirtilen basamak sayısına yuvarlar

AŞAĞIYUVARLA Formülü

Excel'de AŞAĞIYUVARLA Formülü, Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

YUKARIYUVARLA Formülü

Excel'de YUKARIYUVARLA Formülü, Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar

SEC Formülü,

Excel'de SEC Formülü,  Bir açının sekantını verir

SECH Formülü,

Excel'de SECH Formülü,  Bir açının hiperbolik sekantını verir

SERİTOPLA Formülü

Excel'de SERİTOPLA Formülü, Bir üs serisinin toplamını, formüle bağlı olarak verir

İŞARET Formülü

Excel'de İŞARET Formülü, Bir sayının işaretini verir

SİN Formülü

Excel'de SİN Formülü, Verilen bir açının sinüsünü verir

SİNH Formülü

Excel'de SİNH Formülü, Bir sayının hiperbolik sinüsünü verir

KAREKÖK Formülü

Excel'de KAREKÖK Formülü, Pozitif bir karekök verir

KAREKÖKPİ Formülü

Excel'de KAREKÖKPİ Formülü, (* Pi sayısının) kare kökünü verir

ALTTOPLAM Formülü

Excel'de ALTTOPLAM Formülü, Listedeki ya da veritabanındaki bir alt toplamı verir

TOPLA Formülü

Excel'de TOPLA Formülü, Bağımsız değişkenlerini toplar.

  TOPLA işlevi, belirli şart olmadan bir sayı grubunun toplamını almak için kullanılır.

  Topla işlevinin kullanmadan da birçok şekilde sayıların toplamları aldırılabilir.

  İşlevin genel kullanımı =TOPLA(Aralık) şeklindedir.

  Burada:

  Aralık, toplamlarını aldırmak istediğiniz hücre aralığı ve sayılardır.

  Örnek:

  A5:B10 aralığındaki sayıların toplamını almak için;

  Topla işlevi =TOPLA(A5:B10) şeklinde yazmanız gerekir.

ETOPLA Formülü

Excel'de ETOPLA Formülü, Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar

ÇOKETOPLA Formülü

Excel'de ÇOKETOPLA Formülü, Bir aralıktaki, birden fazla ölçüte uyan hücreleri toplar.

TOPLA.ÇARPIM Formülü

Excel'de TOPLA.ÇARPIM Formülü, İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir

TOPKARE Formülü

Excel'de TOPKARE Formülü, Bağımsız değişkenlerin karelerinin toplamını verir

TAN Formülü

Excel'de TAN Formülü, Bir sayının tanjantını verir

TANH Formülü

Excel'de TANH Formülü, Bir sayının hiperbolik tanjantını verir

NSAT Formülü

Excel'de NSAT Formülü, Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar

En Başa Dön