Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

SONRAKİMETİN Formülü Nasıl Kullanılır?

SONRAKİMETİN Formülü Nasıl Kullanılır?
26 Ağustos, 2023 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

SONRAKİMETİN Formülü Nasıl Kullanılır?

SONRAKİMETİN (TEXTAFTER) Formülü, Excel'de belirlediğimiz bir karakterden sonraki ifadeleri, ayrı bir hücreye yazdırmak için kullanılır. Oldukça güzel kullanıma sahip olan bu işlev ile SAĞDAN formülünde yaşadığımız sıkıntılar sona ermiştir.

SONRAKİMETİN Formülü Kullanımı Nasıldır?

SONRAKİMETİN formülünün yapısı aşağıdaki gibidir. 

=SONRAKİMETİN(metin,sınırlayıcı,[örnek_sayısı], [eşleşme_modu], [eşleşme_sonu], [bulunamadıysa])

Burada:

Metin - Hücre adresidir.

Sınırlandırıcı- Ardından metni ayıklamak istediğiniz sınırlayıcı karakterdir. Tek karakter girilebilir. Örneğin, "," "-" gibi.

[örnek_sayısı]-  ​​​​Ayırmak istediğiniz karakterden 2 yada daha fazla varsa, kaçıncı karakterden sonra ayıracağınızı belirlediğimiz parametre

[eşleşme_modu]- Metin aramasının büyük/küçük harfe duyarlı olup olmadığını belirler. Varsayılan değer, büyük/küçük harfe duyarlıdır. 

  • 0      Büyük/küçük harfe duyarlı.

  • 1      Büyük/küçük harfe duyarsız.

[eşleşme_sonu]- Metnin sonunu sınırlayıcı olarak kabul eder. Varsayılan olarak, metin tam eşleşmedir. İsteğe bağlı. Aşağıdakileri girin:

  • 0      Sınırlayıcıyı metnin başına göre eşleştirir.

  • 1      Sınırlayıcıyı metnin sonuna göre eşleştirir. 

[bulunamadıysa]- Eşleşme bulunmadığında döndürülen değer. 

SONRAKİMETİN Formülü Örneği

Excel 365 ile kullanmaya başladığımız SONRAKİMETİN Formülü, hücrelerdeki verileri, belirlediğimiz karaktere göre ayırarak, ayırma işlemi yaptığımız karakterin sonrasını almak için kullanılır. 

Örneğin aşağıdakine benzer bir tablonuzun olduğunu düşünelim. 

Bu örnekte - işareti öncesindeki verileri almak için SONRAKİMETİN formülünü aşağıdaki gibi kullanmanız gerekir. 

=SONRAKİMETİN(A2;"-") 

Bu şekilde kullandığınız formülde A2 hücresindeki - işareti bulunur ve öncesindeki tüm ifadeler B2 hücresine getirilir. 

Excel'de SONRAKİMETİN Formülünun kullanımını hakkında daha fazla bilgi almak için vidoport üzerindeki Sonrakimetin formülünün anlatımın videolarına göz atın.

SONRAKİMETİN formülü ile 2,3 Ayırıcıdan Öncesini Getirmek

SONRAKİMETİN Formülünün, Örnek Sayısı parametresi, hücre içindeki kaçıncı ayırıcı karakterden öncesini getirmek istediğinizi belirlediğimiz bir parametredir. 

Örneğin aşağıdakine benzer bir tablonuzun olduğunu düşünelim. 

Bu tabloda 2. - işaretinden önceki metinleri almak için SONRAKİMETİN Formülünü Örnek Sayısı 2 olarak kullanmamız gerekir. 

Buna benzer bir listede 2. - işaretinden önceki ifadeleri almak için SONRAKİMETİN formülünü aşağıdaki gibi kullanmamız gerekir. 

=SONRAKİMETİN(A2;"-";2)

Bu formül, A2 hücresindeki 2. - karakterinden önceki metinleri getir demektir. 

Burada formülü yukarıdaki gibi yazarak Enter tuşuna bastığınızda 2.- işaretinden önceki metinlerin geldiğini görürsünüz.

Excel'deki Metin Formüllerinin kullanımlarını öğrenmek için Metin Formüllerinin anlatıldığı eğitim videolarına göz atmak için tıklayın.

En Başa Dön