Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel'de Formüllerinde Sabit değerler ve İşlevler nasıl kullanılır?

Excel'de Formüllerinde Sabit değerler ve İşlevler nasıl kullanılır?
18 Eylül, 2022 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel'de Formüllerinde Sabit değerler ve İşlevler nasıl kullanılır?

Excel'de Formüller Nasıl Kullanılır?

Excel'i kullanmaya başladığınızda, zamanla çok geniş bir yapıya sahip olduğunu anlamaya başlarsınız. Excel'de ilk öğrenilen konuların başında hesaplama yapmak gelir.

Excel'de formüller eşittir işaretiyle (=) başlar.

Excel'de Sabit ve hesaplama işleç kullanarak basit bir formül oluşturabilirsiniz. Örneğin, formülü = 5 + 2 * 3, 2 ile 3 ‘ü çarpar ve 5’i çıkan sonuca ekler.

Sabitler yerine değişkenleri belirtmek istediğinizde, hücre değerlerini, hücre adreslerini,  örneğin, = A1 + A2 kullanabilirsiniz.

Bknz: Excel Formülleri Nasıl Kullanılır?

Veri ya da bir sayfanın veya başka bir sayfaya farklı bölümlerinde bulunan verileri uzun sütunlarla çalışıyorsanız, aralık kullanabilirsiniz;

=TOPLA(A1:A100)/TOPLA(B1:B100) şeklindeki bir formül A sütunundaki A1:A100 aralığındaki sayıların toplamını, B sütununda B1:B100 aralığında bulunan sayıların toplamına böler.

Excel'de Sabit Rakamlar Formüllerde Nasıl Kullanılır?

Excel’de sabit sayıları topladığınızda ve daha sonra rakamlardan birini değiştirmek istediğiniz de rakamı yeniden girmeniz gerekir.

Örneğin 73 ve 77 rakamlarının toplamını almak istiyorsanız bir hücreye tıkladıktan sonra =77+73 şeklinde bir formül girebilirsiniz. Burada formül 77+ 73 veya 73 +77 olarak yazılması fark etmez. Bu şekilde bir formül girdiğinizde 77 yerine başka bir rakam girmek isterseniz, formülün içine girerek 77 rakamını değiştirmeniz gerekir.

Aynı değerleri A2 hücresine 73 ve B2 hücresine 77 girdiğinizde, formülü =A2 + B2 şeklinde yada =B2 + A2 şeklinde kullanabilirsiniz. Bu şekilde kullandığınızda ise rakamlarda bir değişiklik yaptığınızda formül sonucu otomatik olarak değişecektir.

Excel’i öğrenmek için online Excel eğitim videolarımızdan yararlanın.

Bir formül girmeyi hesaplamaları basitleştiren önceden tanımlanmış bir formül bir işlev kullanarak da oluşturabilirsiniz. Excel’de formülleri yoğun olarak hücre adresleri ile kullansak da, çoğunlukla işlevler ile birlikte kullanırız.

Örneğin:

Excel'de bir formül yapısı yukarıdaki şekilde olabilir. Burada:

1- Tüm formüller eşittir işareti başlar. Excel = işle başlayan ifadelerin sonrasının formül olduğunu bu sayede anlar.

2- Sabitleri, sayı veya metin değerleri, örneğin bir formüle doğrudan hücre adresi yazmadan girebilir.

3- İşleçler formülü gerçekleştiren hesaplamanın türünü belirtin. Örneğin, ^ (şapka işareti) işleci sayı artırır ve * (yıldız işareti) işleci sayıları çarpar.

4- İşlevleri hazırlanmış tek başına veya uzun bir formül bir parçası olarak kullanılan formüller. Her işlevi bir belirli bağımsız değişkeni söz dizimine sahiptir.

5- Hücre değerlerini , hücre içinde belirli bir değeri yerine bir Excel hücresine hücrenin içeriğini değiştirmeden hücreye başvuran işlevi olmadan böylece başvuruda bulunmak olanak sağlar.

Bknz: Excel’de Formüller ve genel Excel kullanım eğitimleri

Formülünüzü yazdıktan sonra Enter tuşuna basmak yerine Formül çubuğunda bulunan Gir düğmesini kullanabilirsiniz. Bu yöntem, eliniz fare de ise oldukça kolaylık sağlar. Formülleri yazarken işlev kullanacaksanız, formül çubuğundaki Fx düğmesini de kullanabilirsiniz.

En Başa Dön