Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

### Hatası Excel'de Ne Anlama Gelir, Excel'de Hata Değerleri Nelerdir?

### Hatası Excel'de Ne Anlama Gelir, Excel'de Hata Değerleri Nelerdir?
03 Ekim, 2022 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

### Hatası Excel'de Ne Anlama Gelir, Excel'de Hata Değerleri Nelerdir?

Excel Hataları Nelerdir?

Excel kullanırken, kullanıcılar başta ### hatası olmak üzere çok sayıda formül hatası ile karşılaşırlar. Excel'de Formülleri kullanırken,bazen yanlışlıkla kullandığınız bir virgül işareti sizi –bu formüldeki hata nerede- diye baya bir düşünmeye itebilir. Excel'de uzmanlaşmak için doğru formül yazmak ve formüllerdeki hataları anlayarak düzeltmek önemlidir.  

Excel'de "#####" sembolü, bir hücreye girilen sayının hücre genişliğinden daha büyük olduğunda veya hücre biçimlendirmesi nedeniyle sayının tamamının görüntülenemediğinde gösterilen bir uyarıdır. Bu sembol, hücredeki verinin tamamını göstermek için hücrenin genişliğini artırmanız gerektiği anlamına gelir.

Excel ##### Hatası Nedir?

Excel'de ###### hatası sütun yeterince geniş olmadığında veya eksi tarih veya saat değeri kullanıldığında karşılaşılır.  Hemen hemen her Excel kullanıcısının karşılaştığı bu hatanın çözümü de çok basittir. Excel'de #### hatasının çözümü ise ### hatasının bulunduğu hücreyi, yada sütunu genişletmektir.

### hatası nasıl düzeltilir, hemen öğrenin.  

➡️ Excel öğrenmek için vidoport.com üzerindeki eğitimlerden yararlanabilirsiniz. 

#SAYI/0! Hatası

1- Bölme içeren bir formül girdiğiniz zaman oluşur. Örneğin, =4/0

2- Boş veya böleni sıfır olan bir hücreyi gösteren bir hücre başvurusunu kullanıldığında bu hata ile karşılaşırsınız.

3- #SAYI/0! değerini veren bir işlevi veya formülü kullanan bir makro çalıştırdığınız zaman bu hata ile karşılaşırsınız.

#YOK Hatası

Değer bir işlevde veya formülde kullanılamaz durumdaysa, bu hata ortaya ile karşılaşabilirsiniz. Veri eksik ve verinin yerine #YOK veya YOK() girilmiş ise #YOK değerinin yerine yeni veriyi koymak gerekir.

YATAYARA, ARA, KAÇINCI veya DÜŞEYARA çalışma sayfası işlevinde aranan_değer bağımsız değişkeni için uygun olmayan bir değer verdiği durumlarda bu hata ile karşılaşırız. 

#AD? Hatası

Microsoft Excel bir formüldeki metni tanımadığı zaman bu hata ortaya çıkar. Formül-İşlev isimlerini doğru yazmadığımız zaman Excel #AD hatasını verir. Yazımdaki hatayı düzelttiğiniz zaman hata düzelecektir.

AD hatasının oluşması ve çözüm şekilleri. 

1- Varolmayan bir ad kullanmak- Adın varolduğundan emin olun. Formüller sekmesinde, Tanımlı Adlar grubundan Ad Yöneticisi seçeneğini tıklatın ve ardından adın listelenip listelenmediğine bakın

2- Adın Yanlış Yazılması- Yazımı denetleyin. Formülde kullandığınız adı, yanlış yazmış olabilirsiniz.

3- Bir işlevin adını yanlış yazmak- Formülünüzde kullandığınız işlevin adını kontrol edin.

4- Bir formüle, çift tırnak içine almadan metin girmek- Girişinizi bir metin olarak kullanmayı istemiş olsanız bile, Excel girişinizi bir ad olarak yorumlamaya çalışır.

5- Bir aralık başvurusunda iki nokta (:) işaretini eklemeyi unutmak- Formüllerinizde kullandığınız başvuru aralıklarını kontrol edin.

6- Tek tırnak içine alınmamış başka bir sayfaya başvurmak- Formül, başka çalışma sayfası veya çalışma kitabındaki değerlere veya hücrelere başvuruyorsa ve bu çalışma kitabının veya çalışma sayfasının adı alfabetik olmayan bir karakter veya boşluk içeriyorsa, adı tek tırnak işaretleri ( ' ) içine almalısınız.

#BOŞ! Hatası

Kesişmeyen iki alanın kesişimi belirttiğinizde bu hata ortaya çıkar. Kesişme işleci, başvurular arasındaki boşluktur.

#SAYI! Hatası

Bir formülde veya işlevde geçersiz sayısal değerler olduğunda bu hata ortaya çıkar.

BAŞV! Hatası

Bir hücre başvurusu geçerli olmadığı zaman bu hata ortaya çıkar.

#TAŞMA (#SPILL!) Hatası

Excel’in yeni versiyonlarında karşımıza çıkan #TAŞMA hatası- bir dizi formülünün sonucunun yazılacağı yerin boş olmadığı, birleştirilmiş hücrelerin bulunduğu durumlarda karşımıza çıkar.  

Sonucun yazılacağı aralığının temizlendiği veya birleştir ve ortalanın kaldırıldığı durumda bu hata ortadan kalkacaktır.

#DEĞER! Hatası

Yanlış türde bağımsız değişken veya işleç kullanıldığında bu hata ortaya çıkar.

 

 

 

En Başa Dön