Türkiye'nin en iyi Online Eğitim platformu

Excel Formülleri Nasıl Öğrenilir?

Excel Formülleri Nasıl Öğrenilir?
20 Eylül, 2022 Excel Eğitimi Ömer BAĞCI

Excel Formülleri Nasıl Öğrenilir?

Excel Formülleri Nasıl Öğrenilir?

Excel'i kullanmaya başladığınızda sadece satırlardan ve sütunlardan oluşmadığını farketmeniz uzun sürmez. Excel'i kullanırken hücrelere yazdığınız rakamlar üzerinde toplamlar alma, bir hücredeki değeri bir başka hücre ile çarpma, Finansal hesaplamalar, istatistiksel hesaplama yapma gibi farklı formüllere ihtiyaç duyarsınız.

Excel kullanıcıların, formülleri daha iyi öğrenebilmesi için, formülleri kullanım alanlarına göre gruplamış bir şekilde sunar. Excel'de Formüller diye ayrı bir sekmede toplanan Excel formülleri, Excel İstatistik Formülleri, Excel Mantıksal Formüller, Excel Metin Formülleri, Excel Matematiksel Formüller gibi başlıklar altında toplanmıştır.  Excel'in en güçlü yanı, kuşkusuz içerdiği hazır formüllerdir.

İyi bir Excel kullanıcısı olmak için Excel formüllerini -hepsini bilmek mümkün değil, ama en azından sık kullandığınız formülleri- iyi bilmekten geçer. 

Excel Formülleri Ne İle Başlar?

Excel kullanırken bir formül yazma ihtiyacı duyduğunuz da = (Eşittir) işareti ile başlamanız gerekir.

Klavye'de Shift + 0 tuşlarına basarak yazdığımız = işareti sonrasında, yazmak istediğiniz Excel formülünün hücre adresini yada işlevini-formülünün adını yazmanız gerekir. 

Excel Formül Yapısı Nasıldır?

Excel formüllerinin kullanımlarını öğrenmek için öncelikle formüllerin yapısını anlamanız gerekir. Excel’de kullandığımız formüller:

=FORMÜLADI(zorunlu parametreler; [seçeneğe bağlı parametreler]) şeklindedir.

Burada zorunlu parametreler mutlaka yazılması gereken ifadeleri gösterirken, seçeneğe bağlı parametreler ise zorunlu değildir. Zorunlu olmayan parametreler [ ] yani köşeli parantez içinde yazılır.

Örneğin:

=BOŞLUKSAY(Aralık) şeklinde kullandığımız ve bir aralıktaki boşlukları saymaya yarayan BOŞLUKSAY işlevi tek bir zorunlu parametre ile çalışır. Bir aralıktaki boşluğu seçmek için önce =BOŞLUKSAY( yazarız, ve boşluğun bulunduğu aralığı seçip parantezi kapatarak Enter tuşuna basarız. 

BOŞLUKSAY formülünün nasıl kullanıldığını öğrenmek için vidoport üzerindeki BOŞLUKSAY etiketine sahip eğitim videolarına bakabilirsiniz. BOŞLUKSAY işlevinin kullanımını öğrenmek için tıklayınız.

Formüllerde Zorunlu Alanlar, Seçmeli Alanlar

Excel’in çoğu formülünde, zorunlu ve seçmeli alanlar birlikte kullanılır.

Örneğin ETOPLA formülünü incelersek; Formül =ETOPLA(aralık;ölçüt;[Toplam_Aralığı]) şeklinde çalışır. Burada formül yazılışından da anlayacağınız gibi, aralık ve ölçüt değerleri zorunlu iken, Toplam Aralığı alanı zorunlu değildir. Bu şekildeki bir kullanım bize ETOPLA formülünü iki farklı şekilde kullanmamıza olanak verir.

Örneğin B3:F12 gibi, rakamların bulunduğu bir aralıkta, 20.000 üstündeki verilerin toplamını almak isterseniz;

ETOPLA formülünü =ETOPLA(B3:F12;”>=20000″) şeklinde kullanabilirsiniz.

Ama bir listenin bulunduğu aralıkta toplam almak isterseniz, ETOPLA Formülünü farklı bir şekilde, aşağıdaki gibi kullanmanız gerekir.

Etopla ve Excel’de kullanılan diğer Toplama Formüllerinin kullanımlarını öğrenmek için vidoport üzerindeki Toplama formülleri etiketine sahip olan eğitim videolarını izleyebilirsiniz.

Excel Toplama Formülleri nasıl kullanılır?

Tüm Excel formülleri dağınıklığı önlemek için belirli kategori başlıkları altında toplanmıştır. vidoport üzerinde hem Türkçe Excel kullanıcıları için, hem de İngilizce Excel kullanıcıları için bu konular setler halinde ayrılmış ve yayınlanmıştır.

İyi bilinmesi gereken Excel formülleri nelerdir?

Excel kullanırken, formül kullanımınız, formül ihtiyaçlarınız kullandığınız tablolara göre belirlenir. Genel olarak iyi bilinmesi gereken Excel formülleri ise şunlardır.

1- TOPLA (SUM), ORTALAMA (AVERAGE), MAK (MAX), MİN (MIN) gibi temel formüller.

2- EĞER (IF) , ÇOKEĞER (IFS), EĞER,VE, YADA (IF, AND, OR) gibi şarta bağlı hesaplama formülleri

3- DÜŞEYARA- VLOOKUP, İNDİS (INDEX), KAÇINCI (MATCH), KAYDIR (OFFSET) gibi arama ve başvuru işlevleri

4- ÇOKETOPLA (SUMIFS), ÇOKEĞERSAY (AVERAGEIFS) gibi çok şarta bağlı saydırma ve toplam alma işlevleri

Excel 365 versiyonları ile kullanmaya başladığımız

1- FİLTRE (FILTER),

2- BENZERSİZ (UNIQE),

3- SIRALA (SORT),

4- ÇAPRAZARA (XLOOKUP)

gibi formüllerin kullanımlarını öğrenmek, yakın gelecekte Excel’de çok işinize yarayacaktır.

Excel 365 Formüllerinin anlatıldığı eğitim setimize göz atın.

Excel'de Hangi Formülleri Öğrenmeliyiz?

Excel’i iyi bir şekilde kullanabilmek, Excel’de raporlamalar oluşturabilmek için farklı Excel formüllerini kullanma ihtiyacı duyarız. Günlük olarak oluşturduğumuz listelerde, sıralama, filtreleme, basit hesaplar yapma gibi işlemleri yapsak da, tablomuzun bir noktasında Excel formüllerine yine ihtiyaç duyarız.Excel'de çok sayıda formül olduğundan dolayı, formüller belirli ana kategorilere ayrılmıştır. 

➡️Mantıksal Formüller

➡️Metin Formülleri

➡️Tarih ve Saat Formülleri

➡️İstatistik Formüller

➡️Matematiksel Formüller

➡️Arama ve Başvuru Formülleri

➡️Mühendislik Formülleri

➡️Finansal Formüller

Excel Mantıksal Formüllerin Kullanımı

Mantıksal Formüller, Excel çalışma sayfalarınızda belirli durumları sınamak için kullanılır. Excel'de En sık kullanılan mantıksal Formül EĞER Formülüdür. En sık kullanılan Mantıksal Formüller ve görevleri aşağıda anlatılmıştır.

VE Formülü - Bütün bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir.

YANLIŞ Formülü - YANLIŞ mantıksal değerini verir

EĞER Formülü - Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir

EĞERHATA Formülü - Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri döndürür; aksi taktirde formül sonucunu döndürür

EĞERYOKSA Formülü - İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir

ÇOKEĞER Formülü - Bir veya daha fazla koşulun karşılanıp karşılanmadığını denetler ve ilk DOĞRU koşula karşılık gelen değeri döndürür.

DEĞİL Formülü - Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir

YADA Formülü - Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir

İLKEŞLENEN Formülü - Değerler listesindeki bir ifadeyi değerlendirir ve eşleşen ilk değere karşılık gelen sonucu döndürür. Eşleşme yoksa, isteğe bağlı bir varsayılan değer döndürüle-bilir.

DOĞRU Formülü - DOĞRU mantıksal değerini verir

ÖZELVEYA Formülü - Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum YADA değerini verir.


Excel'de Mantıksal Formüllerin kullanımı eğitim setimiz ile EĞERVEÇOKEĞERİç içe EĞER gibi işlevlerinin kullanımlarını tüm detayları ile öğrenebilirsiniz. Bu eğitim setimiz ile; EĞER, İç İçe EĞER, ÇOKEĞER formüllerinin kullanım detaylarını öğrenirken, EĞER, VE, ÇOKEĞERMAK, ÇOKEĞERMİN Formülleri, iç içe farklı formüller ve birlikte kullanmanın sırlarını da öğrenirsiniz. EĞERHATA Formülü, Excel Mantıksal Formüllerin tüm detaylarını keşfedersiniz.

Excel Formüllerinin kulllanımın öğrenmek için vidoport üyeleri arasına katılın. 6 Taksit ile üyelik fırsatını kaçırmayın. Hemen Üye Olun.

Excel'de Tarih ve Saat Formülleri Kullanımı

Excel'de mesai saatlerinin hesaplanmaları, Ay-Yıl raporlamalarının kolaylıkla yapılması gibi durumlarda yoğun olarak kullanılan Tarih ve Saat Formüllerinin listesini ve açıklamalarını aşağıda bulabilirsiniz. 

AY Formülü - Bir seri numarasını aya dönüştürür

BUGÜN Formülü - Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür

DAKİKA Formülü - Bir seri numarasını dakikaya dönüştürür

GÜN Formülü - Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür

GÜN360 Formülü - İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar

GÜNSAY Formülü - İki tarih arasındaki gün sayısını verir

HAFTANINGÜNÜ Formülü - Bir seri numarasını, haftanın gününe dönüştürür

HAFTASAY Formülü - Seri numarasını, haftanın yılın kaçıncı haftası olduğunu gösteren numaraya dönüştürür

ISOHAFTASAY Formülü - Belirli bir tarih için yılın ISO hafta numarasının sayısını verir

İŞGÜNÜ Formülü - Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir

İŞGÜNÜ.ULUSL Formülü - Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir

SAAT Formülü - Bir seri numarasını saate dönüştürür

SANİYE Formülü - Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür

SERİAY Formülü - Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir

SERİTARİH Formülü - Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir

ŞİMDİ Formülü - Geçerli tarihin ve saatin seri numarasını verir

TAMİŞGÜNÜ Formülü - İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir

TAMİŞGÜNÜ.ULUSLU Formülü - İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir

TARİH Formülü - Belirli bir tarihin seri numarasını verir

YIL Formülü - Bir seri numarasını yıla dönüştürür


Excel'de Tarihlerin Gün, Ay, Yıl Değerlerini bulmak, iki tarih arasındaki işgünü sayısını hesaplamak gibi Tarih ve Saat Fonksiyonlarının tüm kullanım detaylarını bu eğitim setimizde bulabilirsiniz.

Excel'in Tarih ve Saat Fonksiyonları eğitim setimiz ile; GÜN, AY, YIL, GÜN360, HAFTANINGÜNÜ gibi işlevlerin kullanım detaylarına hakim olurken, İş günlerinin sayısını, iki tarih arasındaki iş günü sayısını, iki tarih arasındaki gün sayısını bulmayı öğrenin. Saatleri toplamayı, Tarih ve saat işlevlerini farklı şekillerde kullanmayı öğrenin.

Excel hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, İleri Düzey Excel veya Excel'de işlevlerin ortak kullanımı kurslarımızı izleyebilirsiniz.

 

En Başa Dön