Excel'de Hücrelerdeki fazla boşlukları nasıl silersiniz?

Excel'de Hücrelerdeki fazla boşlukları silmek için KIRP işlevinin kullanımı nasıldır.

Excel'de Hücre içindeki fazla boşlukları silme nasıl yapılır?

Bir hücrenin başındaki, sonundaki, ortasındaki fazla olan boşlukları silmek için KIRP (TRIM) işlevini kullanabilirsiniz. Excel'de en can sıkıcı konuların başında, hücre, satır, sütun boşlukları gelir. Genel olarak Excel tablolarında boşluk önerilmez. Özellikle hücrelerin içinde bulunan değerlerin sonunda bulunan boşluklar görünmediği için formülasyonlarınızda hatalara neden olabilir. Excel'de boşluklar hücreinin başında yani ifadeden önce, hücre içinde bulunan metinlerin arasında birden fazla boşluk ve hücrelerin sonunda yer alabilir. Örneğin aşağıdaki tabloda BThaber ifadesinden sonraki boşluk görünmediği için Eğer fomülü hataya düşecektir. 

Excel'de fazla boşlukları silmeye yarayan KIRP İşlevi aşağıdaki gibi kullanılabilir. Burada C2 hücresindeki değerde bulunan fazla boşlukları temizleyerek kural çalışır. 

Kırp işlevinin kullanımı

Yukarıdaki ifadeyi; 
"Eğer, C2 hücresindeki değer BTHABER ise Hareket Tutarının %5'ni hesapla, değilse (Bthaber dışındaki firmalar) boş getir" şeklinde okuyabiliriz. 

Buradaki KIRP(C2) ifadesi, C2 hücresinde bulunan Gençarslan Baskı ifadesinin başında, sonunda veya ortasındaki tek boşluk dışındaki tüm boşlukları temizler.

Kırp ile boşlukları nasıl silersiniz. Kırp işlevini kapsayan eğitim videolarımıza gözatın. 

Bu makale 2553 kişi tarafından okundu